Ετήσια αρχεία: 2014


Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα.

Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. (Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει βαθμούς και χρόνο). Ανάμεσα σε δύο τυχαίες ποσότητες με τουβλάκια ή αριθμούς στην πεντάδα προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το σωστό σύμβολο σύγκρισης, από αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τη σωστή τοποθέτησή του συμβόλου, η σύγκριση αναλύεται ηχητικά. Με λάθος τοποθέτηση συμβόλου αυτό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε τα συγκρινόμενα μέρη από τουβλάκια σε αριθμούς και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Πάνω από τις ποσότητες εμφανίζονται οι αριθμοί που τους αντιστοιχούν και το αντίστροφο. 2ο επίπεδο βοήθειας: Η εφαρμογή μας δείχνει το σύμβολο που πρέπει να τοποθετήσουμε. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή σύγκριση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος σύγκριση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς χρόνου ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια σύγκριση. Οι βαθμοί χρόνου είναι λιγότεροι όταν είναι ενεργοποιημένη η δεύτερη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-7 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

“Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι” 1

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.«Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι».

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, βάζει και βγάζει από το σπίτι τόσα παιδιά όσα του ζητάει η πράξη ορίζοντας στο τέλος και το υπόλοιπο. Με το τέλος των ενεργειών ακούγεται και η πράξη. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς διαφορετικές αφαιρέσεις στην πεντάδα. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε άμεσα να αλλάξουμε την αφαίρεση. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Μέσα στο σπίτι και πάνω από τα παιδιά εμφανίζεται μια αριθμογραμμή. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εκτός της αριθμογραμμής, ο χρόνος για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την πράξη γίνεται 30 δευτερόλεπτα από 20. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία αφαίρεση. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Σε κάθε καρτέλα εμφανίζεται μια ομάδα από 6 σχήματα. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε σχήμα στις αντίστοιχες εσοχές αριστερά στην οθόνη μέχρι να μπουν όλα στη θέση τους. Με την τοποθέτηση όλων των σχημάτων το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Διαθέσιμες είναι έξι διαφορετικές ομάδες σχημάτων. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα των σχημάτων που θέλουμε να αντιστοιχήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, μετά από 3 επαναλήψεις της κάθε καρτέλας, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στην επόμενη ομάδα σχημάτων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Τα σχήματα τοποθετούνται ευκολότερα στη θέση τους. 2ο επίπεδο βοήθειας: Παίρνοντας ένα σχήμα, φανερώνεται και η σωστή του θέση. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια καρτέλα. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-4 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Παζλ με τους αριθμούς 1-5


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παζλ με τους αριθμούς 1-5.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην πεντάδα. Σε κάθε καρτέλα ένας αριθμός χωρίζεται σε κομμάτια. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε κομμάτι στη σωστή του θέση σχηματίζοντας όλη την εικόνα του αριθμού. Με την ολοκλήρωσή της, ο αριθμός ακούγεται και αντιστοιχείται ποσοτικά. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό που θέλουμε να συνθέσουμε. Εάν δεν το κάνουμε μετά από 3 επαναλήψεις σύνθεσης ενός αριθμού, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στον επόμενο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Eμφανίζονται τα περιγράμματα των τμημάτων της εικόνας και επιπλέον η τοποθέτηση τους είναι πιο εύκολη χωρίς μεγάλη ακρίβεια θέσης 2ο επίπεδο βοήθειας: Yποδεικνύεται και η θέση τοποθέτησης του κομματιού που πήραμε. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε ένα παζλ. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Πώς θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας

Παρατηρώντας ότι αρκετοί χρήστες της ιστοσελίδας "κλειδώνονται έξω" λόγω επαναλαμβανόμενων αποτυχημένων προσπαθειών να συνδεθούν, θεωρήσαμε ότι ο παρακάτω οδηγός θα φανεί χρήσιμος:

Εάν και πάλι έχετε προβλήματα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Πώς θα κάνετε εγγραφή στην Kidmedia

Για όσους και όσες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε την παρακάτω παρουσίαση:

Εάν και πάλι έχετε προβλήματα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Σελίδα με παρουσιάσεις video

Μπορείτε τώρα να δείτε σε βίντεο όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά μας στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.kidmedia.gr/video

Βέβαια δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν όλες οι δυνατότητες τους σε βίντεο μερικών λεπτών.

Μπορείτε όμως να "κατεβάσετε" όποιο εκπαιδευτικό πακέτο θέλετε, να το δείτε αναλυτικότερα και να το χρησιμοποιήσετε ΔΩΡΕΑΝ έως και τον Οκτώβριο.

 


Εκδόθηκε το Τετράς για Windows

Το «ΤΕΤΡΑΣ» είναι ένα έξυπνο και διασκεδαστικό χωρίς βία παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, που χρειάζεται μόνο γρήγορα αντανακλαστικά και καλή διάθεση. Κερδίζοντας μία-μία τις πίστες του θα γνωρίσετε την Ελλάδα. Η λέξη «ΤΕΤΡΑΣ» περιγράφει στο παιχνίδι μας τις τέσσερις ρακέτες που κινούνται περιφερειακά της οθόνης.Το παιχνίδι αποτελείται από 15 συνολικά «πίστες-περιοχές» με διαβαθμισμένη δυσκολία και μία «πίστα» για εξάσκηση. Για να προχωρήσετε στην επόμενη πίστα θα πρέπει να έχετε καταφέρει να τερματίσετε την προηγούμενη. Στόχος του παιχνιδιού είναι να αποκρούετε την μπάλα μετακινώντας με το ποντίκι τις 4 ρακέτες που βρίσκονται στα άκρα της οθόνης προς όλες τις κατευθύνσεις καταστρέφοντας ταυτόχρονα όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται κατά ομάδες σε κάθε πίστα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό χωρίς χρονικούς περιορισμούς,
εφόσον έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας και έχετε πληρώσει συνδρομή.
Έως τον Οκτώβριο του 2014 δεν απαιτείται συνδρομή παρά μόνο εγγραφή στην ιστοσελίδα μας!

Για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας κάντε κλικ εδώ.
Καθυστερήσαμε λίγο την έκδοσή του λόγω τεχνικών προβλημάτων!
Ελπίζω να σας αρέσει ...
Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι που είχαμε εκδώσει για iOS. Εάν δυσκολεύεστε δοκιμάστε στην αρχή την εύκολη λειτουργία!

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα προγράμματά μας 3

Για  να χρησιμοποιήσετε τα λογισμικά μας χωρίς χρονικούς περιορισμούς, πρέπει να έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας και να έχετε πληρώσει συνδρομή.

Για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας κάντε κλικ εδώ.

Οδηγίες εγκατάστασης: Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης (πχ Install_Tetras_1.1.exe )και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχονται.

Για να «τρέξετε» το πρόγραμμα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας. Αφού το πρόγραμμα ξεκινήσει και εφόσον έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας, κάντε κλικ στο μπλε κουμπί που γράφει «Σύνδεση». Στην οθόνη που θα εμφανιστεί πρέπει να δώσετε τα στοιχεία σύνδεσης στην ιστοσελίδα της kidmedia. Περιμένετε λίγο και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Μπορείτε να δείτε και την παρουσίαση παρακάτω:

Εάν και πάλι έχετε προβλήματα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Έναρξη λειτουργίας της Kidmedia

Καλησπέρα,

Από σήμερα 14 Ιουλίου 2014 η ιστοσελίδα της Kidmedia ξεκινάει ξανά τη λειτουργία της.

Το περιεχόμενο θα "ανεβαίνει" σταδιακά έως το τέλος Σεπτεμβρίου που ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνδρομητική λειτουργία της.

Θα έχετε νέα μας σε κάθε βήμα.

Εάν θέλετε να εγγραφείτε επισκεφθείτε τη Σελίδα Εγγραφής.