Ημερήσια αρχεία: 9 Σεπτεμβρίου 2014


“Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι” 1

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.«Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι».

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, βάζει και βγάζει από το σπίτι τόσα παιδιά όσα του ζητάει η πράξη ορίζοντας στο τέλος και το υπόλοιπο. Με το τέλος των ενεργειών ακούγεται και η πράξη. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς διαφορετικές αφαιρέσεις στην πεντάδα. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε άμεσα να αλλάξουμε την αφαίρεση. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Μέσα στο σπίτι και πάνω από τα παιδιά εμφανίζεται μια αριθμογραμμή. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εκτός της αριθμογραμμής, ο χρόνος για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την πράξη γίνεται 30 δευτερόλεπτα από 20. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία αφαίρεση. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Σε κάθε καρτέλα εμφανίζεται μια ομάδα από 6 σχήματα. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε σχήμα στις αντίστοιχες εσοχές αριστερά στην οθόνη μέχρι να μπουν όλα στη θέση τους. Με την τοποθέτηση όλων των σχημάτων το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Διαθέσιμες είναι έξι διαφορετικές ομάδες σχημάτων. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα των σχημάτων που θέλουμε να αντιστοιχήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, μετά από 3 επαναλήψεις της κάθε καρτέλας, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στην επόμενη ομάδα σχημάτων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Τα σχήματα τοποθετούνται ευκολότερα στη θέση τους. 2ο επίπεδο βοήθειας: Παίρνοντας ένα σχήμα, φανερώνεται και η σωστή του θέση. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια καρτέλα. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-4 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή