“Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι” 1


Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.«Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι».

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, βάζει και βγάζει από το σπίτι τόσα παιδιά όσα του ζητάει η πράξη ορίζοντας στο τέλος και το υπόλοιπο. Με το τέλος των ενεργειών ακούγεται και η πράξη. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς διαφορετικές αφαιρέσεις στην πεντάδα. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε άμεσα να αλλάξουμε την αφαίρεση. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Μέσα στο σπίτι και πάνω από τα παιδιά εμφανίζεται μια αριθμογραμμή. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εκτός της αριθμογραμμής, ο χρόνος για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την πράξη γίνεται 30 δευτερόλεπτα από 20. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία αφαίρεση. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο

Μια σκέψη για ““Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι”

  • Ιουλία Δήμου

    Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον δάσκαλο παράλληλα με τα κυβάκια και το τετράδιο μαθηματικών του μαθητή. Μετά από κάθε πράξη της εφαρμογής, ο δάσκαλος ζητά από τον μαθητή να κάνει την ίδια πράξη πάνω στο θρανίο χρησιμοποιώντας τα κυβάκια και στη συνέχεια γράφει την πράξη στο τετράδιό του. Ύστερα κάνει την ίδια πράξη με τα δάχτυλά του. Επιτυγχάνεται έτσι η κατανόηση της αφαίρεσης με πολλούς τρόπους για να φτάσει στο τέλος στην πιο αφηρημένη έννοιά της.