Ετήσια αρχεία: 2014


Πως θα αλλάξετε τον κωδικό εισόδου 1

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου την πρώτη φορά που συνδέεστε στη σελίδα ... αλλά που μπορείτε να βρείτε ξανά αυτή τη δυνατότητα;

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού πρώτα έχετε συνδεθεί στην σελίδα και κάντε την αλλαγή:

https://www.kidmedia.gr/login_welcome

Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα το οποίο δεν επιτρέπει σε αυτή τη σελίδα να εμφανίζεται κάθε φορά που συνδέεστε όπως θα έπρεπε ...

Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται! Μέχρι τότε μπορείτε (ακόμη) να χρησιμοποιείτε τον παραπάνω σύνδεσμο.

Ενημέρωση 01-02-2015: Το πρόβλημα έχει λυθεί και πλέον μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία σας (κωδικό εισόδου, όνομα κλπ) στη πρώτη σελίδα στην οποία θα βρίσκεστε αμέσως μετά τη σύνδεσή σας.


Ανακοίνωση της ομάδας δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού Kidmedia

Η ομάδα δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού Kidmedia προχώρησε πρόσφατα σε μια ριζική ανανέωση της ιστοσελίδας www.kidmedia.gr και του τρόπου με τον οποίο θα διατίθενται πλέον όλες οι εφαρμογές της.

Όλα τα τα ήδη γνωστά εκπαιδευτικά λογισμικά που κυκλοφόρησαν τα προηγούμενα χρόνια (Ενσφηνώματα 1, 2 και 3, Μαγικό Πινέλο, Κυκλοφορώ με τον Ταξάκη) και το νέο παιχνίδι Τετράς διατίθενται πλέον μόνο σε πακέτα εγκατάστασης τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" από την ιστοσελίδα μας.

Ταυτόχρονα προχωράμε στη δημιουργία νέων εφαρμογών οι οποίες διατίθενται on- line και είναι προσβάσιμες σε όλους τους υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος της ιστοσελίδας μας έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές (λογισμικά και on-line) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του στην ιστοσελίδα.

Επίσης για κάθε νέα εφαρμογή που δημοσιεύεται υπάρχει αντίστοιχο βίντεο με οδηγίες το οποίο δημοσιεύεται στο YouTube καθώς και αναλυτικές γραπτές οδηγίες.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε είναι κατάλληλες για παιδιά προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής καθώς και για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διαδραστικό πίνακα.

Φιλοδοξία μας είναι να υπάρχει στη σελίδα μας αρκετό υλικό για να υποστηρίξει την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και των πρώτων βημάτων στα μαθηματικά το συντομότερο δυνατό.
Μέχρι να καταφέρουμε αυτόν το στόχο μας (περίπου 60 εφαρμογές on-line) η πρόσβαση σε όλα τα προγράμματά μας θα είναι ΔΩΡΕΑΝ ακόμη και σε αυτά τα οποία ήταν διαθέσιμα μόνο με χρηματικό αντίτιμο μέχρι πρόσφατα.
Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης του στόχου μας και μετά, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή με εξαιρετικά χαμηλό κόστος από όσα μέλη της σελίδας επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν πλήρη πρόσβαση.
Για το θέμα αυτό, για το εάν μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 2016. Έως τότε όλα τα λογισμικά και οι on-line υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ!

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις εικόνες που αρχίζουν από φωνήεν σε τυχαία σειρά. Κάθε φορά εμφανίζονται εικόνες που αρχίζουν [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πάλι σε τυχαία σειρά τα αντίστοιχα φωνήεντα. Το παιδί πρέπει να πάρει και να σύρει κάθε γράμμα κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. Όταν τοποθετήσει το σωστό φωνήεν στη σωστή θέση, ο χρόνος σταματάει, ακούγονται και αναβοσβήνουν διαδοχικά το φωνήεν και η αντίστοιχη λέξη. Όσο ακούγονται οι ήχοι ο χρήστης δεν μπορεί να πάρει και να σύρει άλλο γράμμα. Για κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος αντιστοίχηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ο χρόνος ανανεώνεται και η άσκηση ξεκινάει ξανά με νέα ομάδα εικόνων και φωνηέντων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας πάνω στις εικόνες εμφανίζεται το αντίστοιχο φωνήεν (μικρό και κεφαλαίο). Στο 2ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται αχνά οι σωστές απαντήσεις στη θέση που πρέπει να τοποθετηθούν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Μαθαίνω τα φωνήεντα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Μαθαίνω τα φωνήεντα.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία σειρά από τέσσερα φωνήεντα. Σε κάθε τετράδα που επαναλαμβάνεται εμφανίζονται τα φωνήεντα [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια εσοχή όπου το παιδί θα πρέπει να σύρει και να τοποθετήσει το φωνήεν που ακούει. Εάν μετακινήσει λάθος φωνήεν αυτό επιστρέφει στη θέση του. Εάν τοποθετήσει το σωστό, αυτό ακούγεται και αναβοσβήνει. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος απάντηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε για κάθε απάντηση αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, τα φωνήεντα αλλάζουν με εικόνες και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζεται αχνά στην εσοχή το φωνήεν που πρέπει να πάρουμε. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας ένα κινούμενο καρτούν μας υποδεικνύει το σωστό φωνήεν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Παρέες των αριθμών 1-10….με φρούτα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Παρέες των αριθμών 1-10...με φρούτα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση στη δεκάδα. Με την εφαρμογή αυτή, μπορούμε να διδάξουμε τους αριθμούς από το 1 ως το 10 και τα αθροίσματά τους. Για κάθε αριθμό που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα στα τετράγωνα πλαίσια, όλα τα ζεύγη των αριθμών που το άθροισμά τους δίνει ως αποτέλεσμα αυτόν τον αριθμό. Τα ζεύγη αυτά ονομάζονται παρέες και βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει την ποσότητα των αριθμών, την πρόσθεση και το συμπλήρωμα. Οι αριθμοί παρουσιάζονται σε ποσότητες από φρούτα. Σε κάθε αριθμό αντιστοιχούν διαφορετικά φρούτα. Τα φρούτα στην αρχή τοποθετούνται στα αριστερά, πάντα σε σχηματισμό που παραπέμπει σε ζάρι με μέγιστο αριθμό σε κάθε πλαίσιο το 5. Τα παιδιά μπορούν με αυτόν τον τρόπο να διαβάζουν πιο εύκολα την ποσότητα και να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να μετράνε ταυτόχρονα. Τα φρούτα μπορούν να μετακινούνται με τη χρήση του ποντικιού από τα αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα. Με τα επάνω μπλε βελάκια επιλέγουμε τον αριθμό που θα διδάξουμε. Με τα γαλάζια βελάκια κάτω αριστερά και δεξιά κρύβουμε τα πλαίσια ζητώντας από το παιδί να βρει την κρυμμένη ποσότητα. Στόχος μας είναι να βρίσκει το συμπλήρωμα που πρέπει να προστεθεί ώστε να βρούμε τον αριθμό επάνω (το ζευγαράκι), και ως προέκταση αυτής της δραστηριότητας να εξοικειωθεί με την αφαίρεση. Π .χ. Από το 4 ως το 7 θέλω 3, άρα 7-4=3. Κουμπιά: Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται κάτω από τα πλαίσια οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις ποσότητες. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας τα φρούτα μετατρέπονται σε μπλε μπαλίτσες.Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Σύνθεση απλών συλλαβών

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Σύνθεση απλών συλλαβών.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση. Η «Σύνθεση συλλαβών» είναι ένα online εκπαιδευτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να συνθέσουμε συλλαβές με κεφαλαία και μικρά γράμματα, χειροκίνητα ή αυτόματα και με δυνατότητα εκφώνησης. Βοηθάει τα παιδιά στο να μάθουν να διαβάζουν απλές συλλαβές με γράμματα που γνωρίζουν ή να αυτοματοποιήσουν το ρυθμό ανάγνωσης. Στην πρώτη οθόνη ορίσουμε τα γράμματα με τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε συλλαβές. Μπορούμε με απλό κλικ πάνω σε κάθε γράμμα να το ενεργοποιήσουμε ή να το απενεργοποιήσουμε. Με τα διαθέσιμα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε….όλα τα σύμφωνα…όλα τα φωνήεντα…ή όλα τα γράμματα.

Έχοντας κάνει την επιλογή μας τότε μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη οθόνη και στη σύνθεση των συλλαβών.Πατώντας το κόκκινο κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης συνθέτουμε μια τυχαία συλλαβή με τα γράμματα που είχαμε προεπιλέξει. Με το μωβ κουμπί της στιγμιαίας εκφώνησης ακούμε τη συλλαβή όσες φορές θέλουμε. Αρκετές δυνατότητες υπάρχουν διαθέσιμες στην εφαρμογή μας με τα κουμπιά δεξιά της οθόνης. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, μπορούμε να γυρίσουμε στην αυτόματη επιλογή συλλαβών. Οι συλλαβές αλλάζουν τυχαία ανάλογα με την ταχύτητα που ορίζεται από τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατώντας το μωβ κουμπί του ήχου, ακούμε κάθε συλλαβή που δημιουργείται μόνο μια φορά. Μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τον ήχο κάθε συλλαβής με το κουμπί στιγμιαίας εκφώνησης. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας τα σύμφωνα χρωματίζονται με διαφορετικό χρώμα από τα φωνήεντα. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας το φωνήεν στη συλλαβή, εμφανίζεται με μικρή καθυστέρηση μετά το σύμφωνο βοηθώντας στην κατανόηση του μηχανισμού της ανάγνωσης. Πατώντας το μπλε κουμπί, αρχικά κάνουμε το σύμφωνο με κεφαλαίο γράμμα. Με δεύτερο πάτημα γίνεται κεφαλαίο και το φωνήεν. Με τρίτο πάτημα και τα δύο γράμματα γίνονται πάλι μικρά. Πατώντας το κόκκινο κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη, επιστρέφουμε στον ορισμό των γραμμάτων. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Αφαίρεση στην πεντάδα… “Σβήσε τις φωτιές”

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, μετράει πόσες είναι οι φωτιές, πόσες έσβησαν και πόσες έμειναν αναμμένες. Με το τέλος της διαδικασίας η πράξη διαβάζεται ηχητικά. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς τυχαία διαφορετικές πράξεις. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία πράξη.. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα την πράξη. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι αφαιρέσεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται μία αριθμογραμμή πάνω από τις φωτιές που αντιστοιχεί στο πόσες άναψαν αρχικά. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται μία αριθμογραμμή κάτω από τις φωτιές που αντιστοιχεί στο πόσες έσβησαν.Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Κάθετη πρόσθεση στην 20άδα με υπέρβαση δεκάδας ή ίδιους προσθετέους

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Κάθετη πρόσθεση στην 20αδα με υπέρβαση δεκάδας ή ίδιους προσθετέους.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην 20αδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με υπέρβαση δεκάδας ή με ίδιους προσθετέους και το άθροισμα τους μέχρι το (20). Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, μεταβάλλεται η πράξη από πρόσθεση υπέρβασης δεκάδας, σε πρόσθεση ίδιων προσθετέων και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Απλή κάθετη πρόσθεση στην 20αδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Απλή κάθετη πρόσθεση στην 20αδα.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην 20αδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με τον πρώτο προσθετέο να είναι πάνω από το (10) και το άθροισμα μέχρι το (20). Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι πράξεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Κάθετη πρόσθεση στην 1η δεκάδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Κάθετη πρόσθεση στην 1η δεκάδα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση στη δεκάδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με τυχαίους αριθμούς στην πρώτη δεκάδα και άθροισμα μέχρι το 10. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι πράξεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή