Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτωνΕκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Σε κάθε καρτέλα εμφανίζεται μια ομάδα από 6 σχήματα. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε σχήμα στις αντίστοιχες εσοχές αριστερά στην οθόνη μέχρι να μπουν όλα στη θέση τους. Με την τοποθέτηση όλων των σχημάτων το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Διαθέσιμες είναι έξι διαφορετικές ομάδες σχημάτων. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα των σχημάτων που θέλουμε να αντιστοιχήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, μετά από 3 επαναλήψεις της κάθε καρτέλας, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στην επόμενη ομάδα σχημάτων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Τα σχήματα τοποθετούνται ευκολότερα στη θέση τους. 2ο επίπεδο βοήθειας: Παίρνοντας ένα σχήμα, φανερώνεται και η σωστή του θέση. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια καρτέλα. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-4 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο