Ημερήσια αρχεία: 11 Σεπτεμβρίου 2014


Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα.

Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. (Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει βαθμούς και χρόνο). Ανάμεσα σε δύο τυχαίες ποσότητες με τουβλάκια ή αριθμούς στην πεντάδα προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το σωστό σύμβολο σύγκρισης, από αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τη σωστή τοποθέτησή του συμβόλου, η σύγκριση αναλύεται ηχητικά. Με λάθος τοποθέτηση συμβόλου αυτό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε τα συγκρινόμενα μέρη από τουβλάκια σε αριθμούς και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Πάνω από τις ποσότητες εμφανίζονται οι αριθμοί που τους αντιστοιχούν και το αντίστροφο. 2ο επίπεδο βοήθειας: Η εφαρμογή μας δείχνει το σύμβολο που πρέπει να τοποθετήσουμε. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή σύγκριση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος σύγκριση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς χρόνου ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια σύγκριση. Οι βαθμοί χρόνου είναι λιγότεροι όταν είναι ενεργοποιημένη η δεύτερη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-7 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή