Ημερήσια αρχεία: 12 Δεκεμβρίου 2020


Προμαθηματικές έννοιες


Εκτέλεση εφαρμογής
Παίζουμε με τις έννοιες
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες. Παιχνίδι για τις έννοιες: Πάνω – κάτω, μέσα – έξω, μπροστά – πίσω, κοντά –μακριά, ψηλά – χαμηλά, αριστερά - δεξιά. Στο κέντρο της οθόνης, εμφανίζεται ένα αντικείμενο-δείκτης. Αριστερά της οθόνης εμφανίζονται 4 αντικείμενα τα οποία μπορούν να μετακινηθούν. Ένα ηχητικό μήνυμα δίνει την εντολή της έννοιας (πχ. Βάλε την κούκλα πάνω από το τραπέζι.) Ο μαθητής πρέπει να πάρει το κινούμενο αντικείμενο και να το τοποθετήσει στη σωστή θέση σε σχέση με το αντικείμενο δείκτη. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι πάντα δύο και παρουσιάζονται ως εσοχές μέσα στις οποίες κλειδώνουν μόνο τα σωστά αντικείμενα. Σε περίπτωση λάθους επαναλαμβάνεται το ηχητικό μήνυμα. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 2,5 λεπτών. Κερδίζουμε (3) βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση και χάνουμε (1) βαθμό για κάθε λάθος απάντηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Μηδενίζουμε το παιχνίδι και το αρχίζουμε από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σειροθέτηση εννοιών


Εκτέλεση εφαρμογής


Εκπαιδευτικό εργαλείο

Άκου και βάλε το κάθε αντικείμενο στη θέση του.
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες. Παιχνίδι με τις έννοιες: Μεγάλο–μικρό, ψηλό–χαμηλό, βαρύ-ελαφρύ, πλατύ-στενό, μακρύ-κοντό, χοντρό-λεπτό. Στο κάτω μέρος της οθόνης, εμφανίζονται 4 αντικείμενα που η διαφορά τους είναι το μέγεθος μιας από τις παραπάνω έννοιες. Ο μαθητής θα πρέπει να μετακινήσει τα αντικείμενα και να τοποθετήσει στη σειρά και στις εσοχές στο πάνω μέρος της οθόνης ανάλογα με το ηχητικό μήνυμα που περιγράφει τη διαφορά τους. Η εφαρμογή βρίσκεται σε αναμονή μέχρι ο μαθητής καταφέρει να τοποθετήσει όλα τα αντικείμενα στη σωστή σειρά. Όταν τα καταφέρει η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη ομάδα αντικειμένων. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κερδίζουμε (3) βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση και χάνουμε (1) βαθμό για κάθε λάθος απάντηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή