Ημερήσια αρχεία: 5 Δεκεμβρίου 2020


Βρίσκουμε την εικόνα που είναι διαφορετική


Εκτέλεση εφαρμογής

Ποια εικόνα είναι διαφορετική;
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Σαν άσκηση παρατήρησης, εμφανίζονται στην οθόνη διάφορες ομάδες εικόνων. Σε κάθε ομάδα όλες οι εικόνες είναι ίδιες εκτός από μία. Ο Χρήστης πρέπει να εντοπίσει με αριστερό κλικ αυτή τη διαφορετική εικόνα. Όταν το κάνει η εφαρμογή επιβραβεύει το χρήστη και περνάει σε άλλη ομάδα εικόνων. Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 ή 8 εικόνες. Η διαφορετική εικόνα μπορεί να έχει διαφορετικό περιεχόμενο ή να διαφέρει μόνο χρωματικά. Κερδίζουμε 2 ή 3 βαθμούς για κάθε εικόνα που βρίσκουμε ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας και χάνουμε 1 βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Επιλέγουμε εάν σε κάθε ομάδα θα εμφανίζονται 4 ή 8 εικόνες. Ροζ: Ορίζουμε εάν η διαφορετική εικόνα διαφέρει μόνο χρωματικά ή και στο περιεχόμενό της. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Παιχνίδια μνήμης


Εφαρμογή με 4 ζευγάρια


Εφαρμογή με 6 ζευγάρια

Παιχνίδια μνήμης με 4 ή 6 ζευγάρια εικόνων
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Η επιφάνεια της οθόνης καλύπτεται από 4 κρυμμένα ζευγάρια διαφόρων εικόνων ή από 6 ζευγάρια εικόνων με μεταφορικά μέσα, τα οποία πρέπει ο μαθητής να βρει. Οι εικόνες που ανοίγουν με αριστερό κλικ, δεν είναι ποτέ περισσότερες από δύο, ενώ σε περίπτωση αστοχίας κλείνουν και ο χρήστης θα πρέπει να θυμάται τη θέση τους. Κάθε ζευγάρι εικόνων που αποκαλύπτεται, φεύγει από την οθόνη ώστε να δυσκολεύει λιγότερο το χρήστη. Όταν η οθόνη αδειάσει, η εφαρμογή ξανατρέχει με  4 ή 6 νέα ζευγάρια εικόνων τα οποία διαλέγει τυχαία από τα 8 ή 12 διαθέσιμα της κάθε εφαρμογής και τα οποία τοποθετεί κάθε φορά σε τυχαίες θέσεις. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Ανοίγει για 2 δευτερόλεπτα όλες τις εικόνες ώστε να εντοπίσει ο χρήστης ευκολότερα τα ζευγάρια. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή