Οδηγίες & video χρήσης


Οδηγίες και video χρήσης για εφαρμογές δεξιοτήτων

GAMES_07_NONEWGAMES_10B_NONEWGAMES_15_NONEWGAMES_14_NONEWGAMES_13_NONEWGAMES_11_NONEWGAMES_12_NONEWGAMES_16_NONEWGAMES_17B_NONEWGAMES_116_NONEWGAMES_117_NONEW


Οδηγίες και video χρήσης για εφαρμογές μαθηματικών

MATH_03_NONEW MATH_04_NONEW MATH_05_NONEW MATH_06_NONEW MATH_07_NONEW MATH_08_NONEW MATH_11_NONEWMATH_17_NONEWMATH_18B_NONEWMATH_09_NONEW  MATH_14_NONEW MATH_15B_NONEW MATH_17_NONEW MATH_12B_NONEW MATH_13B_NONEWGAMES_18_NONEWMATH_317_NONEWMATH_318_NONEW


Οδηγίες και video χρήσης για εφαρμογές γλώσσας

 GLOSSA_01_NONEW GLOSSA_04_NONEW GLOSSA_02 GLOSSA_03_NONEW GLOSSA_08_NONEW GLOSSA_06_NONEWglossa_09_nonewglossa_09_nonew


Οδηγίες και video χρήσης για εφαρμογές μουσικής