Συνδρομές – Συχνές ερωτήσεις


Πώς λειτουργούν οι ταυτόχρονες συνδέσεις;
Ταυτόχρονες συνδέσεις είναι αυτές που γίνονται από διαφορετικές συσκευές την ίδια στιγμή. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για τρεις (3) μόνο ταυτόχρονες συνδέσεις εκτός αν έχει συνδρομή Σχολείων-Εργαστήριων-ΚΔΑΠ στην οποία μπορούν να προστεθούν επιπλέον ταυτόχρονες συνδέσεις. Κάθε συνδρομή, σε όλα τα επίπεδα, αντιστοιχεί σε έναν μόνο χρήστη με ένα ψευδώνυμο, ένα συνθηματικό και ένα email. Για παράδειγμα αν έχετε συνδρομή Σχολείων-Εργαστήριων-ΚΔΑΠ με 10 ταυτόχρονες συνδέσεις σημαίνει ότι με τα ίδια στοιχεία μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε 10 συσκευές. Αυτή η συνδρομή σας χρειάζεται μόνο για επαγγελματικούς λόγους, εάν πχ έχετε κέντρο απασχόλησης με 10 υπολογιστές ή δέκα συνεργάτες που εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο λογοθεραπείας (στην ίδια δηλαδή τοποθεσία).

Μπορώ να μοιραστώ τα στοιχεία σύνδεσης με άλλα άτομα;
Δεν πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία σας με κανέναν διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε πια. Κάποιος που έχει τα στοιχεία σας, μπορεί στη σελίδα υποδοχής να αλλάξει το συνθηματικό και το email σας. Έτσι δεν θα μπορείτε ούτε να συνδεθείτε, ούτε να ζητήσετε αλλαγή συνθηματικού (αφού το μήνυμα επαναφοράς θα σταλεί σε άλλο email). Επίσης οι ταυτόχρονες συνδέσεις σύντομα θα είναι πέρα από τον έλεγχό σας, οπότε είναι πολύ πιθανό να αποκλείεστε συνέχεια προσπαθώντας να συνδεθείτε.

Πώς λειτουργεί ο προσωρινός αποκλεισμός;
Εάν υπάρξουν περισσότερες συνδέσεις από τον αριθμό που επιτρέπεται ή εάν ανιχνευθούν συνδέσεις από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει η πιθανότητα να αποκλειστείτε προσωρινά από τη σελίδα. Παράδειγμα ταυτόχρονων συνδέσεων: υπολογιστής και tablet ή κινητό στην ίδια τοποθεσία. Επίσης, εάν ανοίγετε και κλείνετε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα προγράμματα για windows, υπάρχει η πιθανότητα να αποκλειστείτε προσωρινά από τη σελίδα. Ο αποκλεισμός διαρκεί για 5 λεπτά κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση στα όρια και επανέρχεται μόνο όταν ο αριθμός συνδέσεων είναι ο επιτρεπόμενος.