Συνδρομές – Συχνές ερωτήσεις


Πώς λειτουργούν οι ταυτόχρονες συνδέσεις;
Ταυτόχρονες συνδέσεις είναι αυτές που γίνονται από διαφορετικές συσκευές την ίδια στιγμή. Κάθε χρήστης ανάλογα με το επίπεδο της συνδρομής έχει δικαίωμα για συγκεκριμένο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων (3, 10 ή 25). Κάθε συνδρομή, σε όλα τα επίπεδα, αντιστοιχεί σε έναν μόνο χρήστη με ένα ψευδώνυμο, ένα συνθηματικό και ένα email. Για παράδειγμα αν έχετε επαγγελματική άδεια με 10 ταυτόχρονες συνδέσεις σημαίνει ότι με τα ίδια στοιχεία μπορείτε να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε 10 συσκευές. Αυτή η συνδρομή σας χρειάζεται μόνο για επαγγελματικούς λόγους, εάν πχ έχετε κέντρο απασχόλησης με 10 υπολογιστές ή δέκα συνεργάτες που εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο λογοθεραπείας (στην ίδια δηλαδή τοποθεσία).

Μπορώ να μοιραστώ τα στοιχεία σύνδεσης με άλλα άτομα;
Δεν πρέπει να μοιράζεστε τα στοιχεία σας με κανέναν διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε πια. Κάποιος που έχει τα στοιχεία σας, μπορεί στη σελίδα υποδοχής να αλλάξει το συνθηματικό και το email σας. Έτσι δεν θα μπορείτε ούτε να συνδεθείτε, ούτε να ζητήσετε αλλαγή συνθηματικού (αφού το μήνυμα επαναφοράς θα σταλεί σε άλλο email). Επίσης οι ταυτόχρονες συνδέσεις σύντομα θα είναι πέρα από τον έλεγχό σας, οπότε είναι πολύ πιθανό να αποκλείεστε συνέχεια προσπαθώντας να συνδεθείτε.

Πώς λειτουργεί ο προσωρινός αποκλεισμός;
Εάν υπάρξουν περισσότερες συνδέσεις από τον αριθμό που επιτρέπεται ή εάν ανιχνευθούν συνδέσεις από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπάρχει η πιθανότητα να αποκλειστείτε προσωρινά από τη σελίδα. Παράδειγμα ταυτόχρονων συνδέσεων: υπολογιστής και tablet ή κινητό στην ίδια τοποθεσία. Επίσης, εάν ανοίγετε και κλείνετε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα προγράμματα για windows, υπάρχει η πιθανότητα να αποκλειστείτε προσωρινά από τη σελίδα. Ο αποκλεισμός διαρκεί για 5 λεπτά κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση στα όρια και επανέρχεται μόνο όταν ο αριθμός συνδέσεων είναι ο επιτρεπόμενος.

Τι είναι τα συνδεδεμένα μέλη;
Οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί ανήκουν σε έναν κεντρικό λογαριασμό που έχει τον απόλυτο έλεγχό τους. Είναι λογαριασμοί με δικαιώματα αντίστοιχα με τις προσωπικές συνδρομές που μπορούν να παραχωρηθούν σε ένα μόνο άτομο (μαθητή -μαθήτρια) από τον ιδιοκτήτη του κεντρικού λογαριασμού. Κάθε συνδεδεμένο μέλος έχει ξεχωριστά στοιχεία (email, ονοματεπώνυμο, συνθηματικό και ψευδώνυμο). Υπάρχει όμως ένας σημαντικός περιορισμός: Μόνο ο λογαριασμός-ιδιοκτήτης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών. Έτσι μπορεί να αλλάζει όποτε χρειαστεί τα στοιχεία και να παραχωρεί τους λογαριασμούς σε νέους μαθητές και μαθήτριες. 

Ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Πώς μπορώ να αποκτήσω συνδεδεμένους λογαριασμούς;
Πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Με ποιον τρόπο θα επεξεργαστώ τα στοιχεία των μαθητών μου;
Πρώτα θα συνδεθείτε στην Kidmedia με τα στοιχεία του συνδεδεμένου λογαριασμού (ΠΡΟΣΟΧΗ όχι τα στοιχεία του κεντρικού λογαριασμού). Μετά τη σύνδεση, θα επισκεφθείτε μία σελίδα που θα έχει δημιουργηθεί ειδικά για εσάς και θα είναι προστατευμένη με συνθηματικό. Εκεί θα μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του συνδεδεμένου λογαριασμού. Μπορείτε επίσης να δείτε την παρακάτω παρουσίαση: