Τα νέα μας


Κάθετη αφαίρεση στην 20άδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Κάθετη αφαίρεση στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη αφαίρεσης στη εικοσάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το υπόλοιπο και ο αφαιρετέος. Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Οι μπάλες αλλάζουν αυτόματα από 0-10 και από 10-20, ανάλογα με το τι απαιτεί η πράξη σαν απάντηση. Με κάθε σωστή απάντηση έχουμε και ηχητική επιβράβευση. Η εφαρμογή καταγράφει πάντοτε τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το υπόλοιπο να μην είναι μικρότερο από το 10 ή πράξεις χωρίς περιορισμούς, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ:Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το υπόλοιπο και ο αφαιρετέος. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Διπλές αφαιρέσεις


Εκτέλεση εφαρμογής

Αφαίρεση από τη δεκάδα στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται δύο πράξεις αφαίρεσης. Η πρώτη πράξη μπορεί να δώσει υπόλοιπο μέχρι το 10 ενώ η δεύτερη από το 10 μέχρι το 20. Η διαφορά τους είναι ακριβώς μια δεκάδα που είναι ουσιαστικά και η διαφορά των μειωτέων κάθε πράξης. Ο μαθητής καλείται να λύσει αρχικά την πρώτη πράξη και, όταν αυτή είναι η σωστή, να περάσει στην δεύτερη. Οι αριθμοί των πράξεων συνυπάρχουν ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά τους. Στόχος μας είναι ο μαθητής να καταλάβει ότι όταν   5-3=2, τότε και 15-3=2, δηλαδή, (10+5)-3= (10+2). Η σωστή απάντηση, δίνεται με κλικ πάνω στις μπάλες των αριθμών που βρίσκονται κάτω και δεξιά της οθόνης. Η εφαρμογή καταγράφει τόσο τις σωστές όσο και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τους αριθμούς (0,10,11,12,20) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Διπλές προσθέσεις


Εκτέλεση εφαρμογής

Πρόσθεση από τη δεκάδα στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται δύο πράξεις πρόσθεσης. Η πρώτη πράξη μπορεί να δώσει άθροισμα μέχρι το 10 ενώ η δεύτερη από το 11 μέχρι το 20. Η διαφορά τους είναι ακριβώς μια δεκάδα που είναι ουσιαστικά και η διαφορά των πρώτων προσθετέων κάθε πράξης. Ο μαθητής καλείται να λύσει αρχικά την πρώτη πράξη και, όταν αυτή είναι η σωστή, να περάσει στην δεύτερη. Οι αριθμοί των πράξεων συνυπάρχουν ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά τους. Στόχος μας είναι ο μαθητής να καταλάβει ότι όταν 3+5=8, τότε και 13+5=18, δηλαδή, (10+3)+5= (10+8). Η σωστή απάντηση, δίνεται με κλικ πάνω στις μπάλες των αριθμών που βρίσκονται κάτω και δεξιά της οθόνης. Η εφαρμογή καταγράφει τόσο τις σωστές όσο και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τους αριθμούς (0,10,11,12,20) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Προσαρμοσμένη αφαίρεση στη δεκάδα ή στην εικοσάδα


Εφαρμογή στη 10άδα


Εφαρμογή στην 20άδα

Αφαίρεση με σταθερό μειωτέο ή αφαιρετέο.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Αριθμοί και πράξεις. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στη δεκάδα.Αυτό που διαφοροποιεί την εφαρμογή είναι το γεγονός ότι μπορούμε να ορίσουμε εμείς ποιος θα είναι ο μειωτέος ή ο αφαιρετέος ώστε να παραμένει πάντα σταθερός. Με  επαναλαμβανόμενα κλικ πάνω στον σκούρο χρωματικά μειωτέο ή αφαιρετέο ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Το πρόγραμμα αυτόματα, ανάλογα με την επιλογή μας προσαρμόζει την πράξη ώστε ο αφαιρετέος να μην είναι μεγαλύτερος από τον μειωτέο. Πατώντας το ροζ κουμπί, μπορούμε να ορίσουμε σταθερό τον αφαιρετέο με  τυχαίο το μειωτέο. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς και μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Επιλέγουμε ποιος από τους προσθετέους θα είναι ο σταθερός. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Προσαρμοσμένη πρόσθεση στη δεκάδα ή στην εικοσάδα


Εφαρμογή στη 10άδα


Εφαρμογή στην 20άδα

Πρόσθεση με σταθερό προσθετέο.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Αριθμοί και πράξεις. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στη δεκάδα.Αυτό που διαφοροποιεί την εφαρμογή είναι το γεγονός ότι μπορούμε να ορίσουμε εμείς ποιος θα είναι ο ένας από τους δύο προσθετέους. Με επαναλαμβανόμενα κλικ πάνω στον σκούρο χρωματικά προσθετέο ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Το πρόγραμμα αυτόματα, ανάλογα με την επιλογή μας, προσαρμόζει την πράξη με τυχαίο τον δεύτερο προσθετέο, ώστε το σύνολο του αθροίσματος να μην ξεπερνάει το 10 ή το 20, ανάλογα την εφαρμογή. Πατώντας το ροζ κουμπί, μπορούμε να ορίσουμε σταθερό τον 2ο προσθετέο με  τυχαίο τον 1ο προσθετέο. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς και μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Επιλέγουμε ποιος από τους προσθετέους θα είναι ο σταθερός. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Οι σουπιές και το υποβρύχιο


Εκτέλεση εφαρμογής

Μέτρα, πόσες είναι οι σουπιές.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Αριθμοί στη δεκάδα. Σε ένα περιβάλλον βυθού, ο μαθητής θα πρέπει να σύρει και να αφήσει (drag n drop) στον κύκλο στο κάτω μέρος της οθόνης, τον αριθμό που αντιστοιχεί στις σουπιές που εμφανίζονται τυχαία στην οθόνη. Κάθε φορά που δίνεται σωστή απάντηση ακούγεται ο ήχος του υποβρυχίου που κατεβαίνει σιγά-σιγά και σε πέντε βήματα προς τον θησαυρό που είναι και ο τελικός στόχος για να τον ανοίξει. Όταν το καταφέρει το υποβρύχιο ανεβαίνει ψηλά για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος του χρόνου του παιχνιδιού. Όταν αφήνει λάθος αριθμό, αυτός απλά επιστρέφει στη θέση του. Το παιχνίδι έχει διάρκεια πέντε (5) λεπτά. Κερδίζουμε ένα (1) βαθμό για κάθε σωστή τοποθέτηση αριθμού και (5) βαθμούς όταν παίρνουμε το θησαυρό ενώ, δεν χάνουμε κανένα βαθμό με μία λάθος τοποθέτηση αριθμού. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σειροθέτηση αριθμών στη δεκάδα και στην εικοσάδα


Εφαρμογή με αριθμ.0-10


Εφαρμογή με αριθμ.10-20

Βάζουμε σε σειρά τους αριθμούς 0-10 ή τους αριθμούς 10-20.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Αριθμοί στη δεκάδα και εικοσάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται σε διαγώνια θέση ένα σύνολο με 11 υποδοχές στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να τοποθετήσει με τη σειρά τους αριθμούς από το 0 έως το 10 ή από το 10 έως το 20 που βρίσκονται διάσπαρτοι. Στόχος μας είναι να καταφέρει ο μαθητής να τοποθετήσει όλους τους αριθμούς σε σειρά. Όταν ένας αριθμός μπει στη σωστή υποδοχή, τότε κλειδώνει, ενώ εάν μπει σε λάθος υποδοχή επανέρχεται στην αρχική του θέση. Με το επίπεδο βοήθειας ενεργοποιημένο, στις υποδοχές εμφανίζονται αχνά οι σωστοί αριθμοί ώστε ο μαθητής να μπορεί να ολοκληρώσει την εφαρμογή πιο εύκολα. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης στη σωστή τους θέση και εναλλάξ των αριθμών στα 2 άκρα και στη μέση ή των μονών αριθμών ή των ζυγών αριθμών με τον μαθητή να τοποθετεί τους υπόλοιπους. Το παιχνίδι έχει διάρκεια πέντε (5) λεπτά. Για κάθε σωστή τοποθέτηση αριθμού κερδίζουμε (3) βαθμούς ενώ με κάθε λάθος τοποθέτηση χάνουμε ένα (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενεργοποιούμε τη δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης αριθμών, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Ενεργοποιούμε το επίπεδο βοήθειας. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Απο αφαίρεση σε πρόσθεση στην πεντάδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Η αφαίρεση που γίνεται πρόσθεση
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Γνωρίζοντας ότι η προσθετική ενέργεια προηγείται πάντοτε της αφαιρετικής και ότι οι δύο αυτές ενέργειες είναι  αντίστροφες, στην εφαρμογή αυτή που είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, γίνεται προσπάθεια να οπτικοποιήσουμε τα παραπάνω. Ο μαθητής εκτελεί την αφαίρεση παίρνοντας έναν αριθμό από την αριθμογραμμή. Δίνοντας τη σωστή απάντηση ακούει την εκφώνηση. Στη συνέχεια ο αφαιρετέος με το υπόλοιπο αλλάζουνε ρόλους και γίνονται προσθετέοι με τον μειωτέο να παίρνει τη θέση του συνόλου. Αυτή η νέα πράξη πρόσθεσης που δημιουργήθηκε εκφωνείται. Τόσο η αφαίρεση όσο και η πρόσθεση είναι ορατές  στην οθόνη. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αλλάζουμε την πράξη. Μωβ: Επιλέγουμε πράξεις χωρίς το (0) και το αντίστροφο. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Πόσα παιδιά έμειναν στο σπίτι;


Εκτέλεση εφαρμογής

Πόσα παιδιά έμειναν;
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, στο παιχνίδι υπάρχει η εικόνα ενός σπιτιού του οποίου βλέπουμε το εσωτερικό και κάτω δεξιά της οθόνης, παρουσιάζεται μία πράξη αφαίρεσης. Ο μαθητής βήμα-βήμα, βάζει μέσα στο σπίτι τόσα παιδιά όσα είναι ο πρώτος αριθμός, που αναβοσβήνει κάνοντας επαναλαμβανόμενα κλικ στην αντίστοιχη σφαίρα, προσθέτει συνεχώς παιδιά ενώ αυτόματα ελέγχεται η ορθότητα του συνόλου. Στη συνέχεια θα πρέπει με την ανάλογη διαδικασία να βγάλει από το σπίτι τα παιδιά που αντιστοιχούν στο δεύτερο αριθμό και τέλος να αντιστοιχίσει τον αριθμό των παιδιών που έμειναν. Με σωστή απάντηση σε κάθε μέρος της πράξης κερδίζουμε (1) βαθμό. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλάζουμε την πράξη, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Ευέλικτη πρόσθεση


Εφαρμογή στην πεντάδα


Εφαρμογή στη δεκάδα

Ευέλικτη πρόσθεση στην πεντάδα και τη δεκάδα

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στην πεντάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και κάποιος από τους δύο προσθετέους. (Η επιλογή γίνεται με το ροζ κουμπί). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς αν ζητούμενο είναι το άθροισμα, (4) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο 2ος προσθετέος και (5) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο 1ος προσθετέος. Μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το άθροισμα και κάποιος από τους προσθετέους. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή