Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2020


Ο ποδηλάτης και το ποδήλατο


Εκτέλεση εφαρμογής

Ο ποδηλάτης.
Θεματική Ενότητα: Κυκλοφοριακή αγωγή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της οθόνης εμφανίζεται η εικόνα ενός ποδηλάτη με το ποδήλατό του. Αριστερά της οθόνης υπάρχουν αντικείμενα του εξοπλισμού τόσο του ποδηλάτη όσο και του ποδηλάτου. Ο μαθητής θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να αφήσει στη σωστή θέση για να κλειδώσουν όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι απαραίτητα στον ποδηλάτη ώστε να κυκλοφορεί με ασφάλεια. Όταν όλα μπουν στη θέση τους, στο κάτω μέρος της οθόνης αρχίζουν να τρέχουν ποδηλάτες. Ο μαθητής προσπαθεί να κάνει κλικ πάνω τους για να τους αλλάξει πορεία. Αυτό είναι αρκετά διασκεδαστικό και απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 2 λεπτά. Κερδίζουμε (2) βαθμούς για κάθε αντικείμενο που τοποθετείται σωστά και χάνουμε (1) βαθμό για κάθε άστοχη τοποθέτηση. Κερδίζουμε ακόμη (1) βαθμό για κάθε ποδηλάτη που ο μαθητής του αλλάζει πορεία. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Ο Πινέλος ρωτάει τα χρώματα


Εκτέλεση εφαρμογής

Βρες τα χρώματα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Καλλιτεχνική δημιουργία. Περιμετρικά της οθόνης εμφανίζονται μεγάλες σταγόνες με χρώματα και στο κέντρο, το σκίτσο ενός χαριτωμένου καρτούν σε σχήμα πινέλου που μιλάει. Το πινέλο μιλάει και μας ζητάει να βρούμε ένα χρώμα. Με κλικ πάνω στο πινέλο επαναλαμβάνεται η ερώτηση. Κάνοντας κλικ στο σωστό χρώμα, αυτό ονοματίζεται ενώ το πινέλο βάφεται με το χρώμα αυτό. Στη συνέχεια εμφανίζεται και ονοματίζεται ένα σχετικό με το χρώμα αντικείμενο. Ο μαθητής διαλέγει με κλικ ένα χρώμα, το πινέλο βάφεται με αυτό και το ονοματίζει. Τα χρώματα είναι συνολικά (12) τα οποία μπορούμε να ανακατεύουμε και να εμφανίζουμε στην οθόνη τα (6) από αυτά. Ενεργοποιώντας το επίπεδο βοήθειας, το πινέλο βάφεται με το χρώμα που ζητάει ώστε να είναι εύκολο για το μαθητή να βρει το αντίστοιχο στα χρώματα-σταγόνες.Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (3) βαθμούς ενώ για κάθε λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Ανακατεύουμε τα χρώματα. Μωβ:Ενεργοποιούμε το επίπεδο βοήθειας. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Μάθε τα χρώματα με τον πινέλο


Εκτέλεση εφαρμογής

Μαθαίνουμε τα χρώματα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Καλλιτεχνική δημιουργία. Περιμετρικά της οθόνης εμφανίζονται μεγάλες σταγόνες με χρώματα και στο κέντρο, το σκίτσο ενός χαριτωμένου καρτούν σε σχήμα πινέλου που μιλάει. Τα χρώματα είναι συνολικά (12) τα οποία μπορούμε να ανακατεύουμε και να εμφανίζουμε στην οθόνη τα (6) από αυτά. Ο μαθητής διαλέγει με κλικ ένα χρώμα, το πινέλο βάφεται με αυτό και το ονοματίζει. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα γνωστό αντικείμενο (…μια ντομάτα, ένα πορτοκάλι….) του ιδίου χρώματος στη μέση και ακολουθεί λεκτικό μήνυμα, που αναφέρει το αντικείμενο και το χρώμα του. Στόχος της εφαρμογής είναι να μάθει ο μαθητής τα χρώματα και μεμονωμένα και μέσα από αντικείμενα. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Ανακατεύουμε τα χρώματα. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Άβακας πολλαπλασιασμού


Εκτέλεση εφαρμογής

Άβακας.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εκατοντάδα. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματισθεί βρίσκοντας όλα τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών έως το 100. Οι αριθμοί των πράξεων που εμφανίζονται αριστερά της οθόνης μπορούν να αλλάζουν και να αντιστοιχούνται ποσοτικά στον άβακα της προπαίδειας,  είτε σέρνοντας και τραβώντας τα μπλε κουμπιά που βρίσκονται στους άξονες κάτω και αριστερά του άβακα, είτε κάνοντας κλικ στα μπλε κουμπιά που βρίσκονται πάνω και κάτω από τους αριθμούς της πράξης. Η εφαρμογή διαθέτει 3 επίπεδα βοήθειας. Στο πρώτο επίπεδο βοήθειας, δεξιά του άβακα εμφανίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στις μπάλες της κάθε σειράς. (Ο πολλαπλασιασμός ως πρόσθεση ίδιων αριθμών). Στο δεύτερο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται δεξιά του άβακα, τα αποτελέσματα των αντίστοιχων πολλαπλασιασμών. Στο τρίτο επίπεδο βοήθειας, εμφανίζεται με μεγάλα ψηφία το αποτέλεσμα της πράξης κάτω δεξιά στην οθόνη. Κάνοντας κλικ στο σύμβολο του πολλαπλασιασμού το αλλάζουμε από (Χ) σε (*) και το αντίστροφο. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Πορτοκαλί: Μηδενίζουμε τους αριθμούς της πράξης. Μωβ:Ενεργοποιούμε με επαναλαμβανόμενα κλικ τα επίπεδα βοήθειας. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σειροθέτηση προπαίδειας


Εκτέλεση εφαρμογής

Σειροθέτηση προπαίδειας.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εκατοντάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται σε διαγώνια θέση ένα σύνολο με 11 υποδοχές στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να τοποθετήσει με τη σειρά τους αριθμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι. Στόχο μας είναι να καταφέρει ο μαθητής να τοποθετήσει όλους τους αριθμούς που είναι πολλαπλάσια του αρχικού αριθμού που έχουμε επιλέξει  και φαίνεται κάτω δεξιά στην οθόνη, ως εξάσκηση στην προπαίδεια. Όταν ένας αριθμός-πολλαπλάσιο μπει στη σωστή υποδοχή, τότε κλειδώνει, ενώ εάν μπει σε λάθος υποδοχή επανέρχεται στην αρχική του θέση. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση και εναλλάξ οι αριθμοί: Στην αρχή, τη μέση και το τέλος την πρώτη φορά, οι ζυγοί τη δεύτερη και οι μονοί την τρίτη. Ο μαθητής θα πρέπει να τοποθετήσει τους υπόλοιπους. Το παιχνίδι έχει διάρκεια πέντε (5) λεπτά. Για κάθε σωστή τοποθέτηση αριθμού κερδίζουμε (3) βαθμούς ενώ με κάθε λάθος τοποθέτηση χάνουμε ένα (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Πορτοκαλί: (Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενεργοποιούμε τη δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης αριθμών, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ:Επιλέγουμε τον αριθμό του οποίου τα πολλαπλάσια θα πρέπει ο μαθητής να σειροθετήσει. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σειροθέτηση με τους αριθμούς 0-100


Εκτέλεση εφαρμογής

Σειροθέτηση ανά δεκάδα των αριθμών 0-100.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εκατοντάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται σε διαγώνια θέση ένα σύνολο με 11 υποδοχές στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να τοποθετήσει με τη σειρά τους αριθμούς που βρίσκονται διάσπαρτοι. Στόχο μας είναι να καταφέρει ο μαθητής να τοποθετήσει όλους τους αριθμούς σε σειρά από το 0 έως το 100 στη δεκάδα που εμείς θα επιλέξουμε. Όταν ένας αριθμός μπει στη σωστή υποδοχή, τότε κλειδώνει, ενώ εάν μπει σε λάθος υποδοχή επανέρχεται στην αρχική του θέση. Υπάρχει τέλος η δυνατότητα να τοποθετηθούν στη σωστή τους θέση και εναλλάξ οι αριθμοί: Στην αρχή, τη μέση και το τέλος την πρώτη φορά, οι ζυγοί τη δεύτερη και οι μονοί την τρίτη. Ο μαθητής θα πρέπει να τοποθετήσει τους υπόλοιπους. Το παιχνίδι έχει διάρκεια πέντε (5) λεπτά. Για κάθε σωστή τοποθέτηση αριθμού κερδίζουμε (3) βαθμούς ενώ με κάθε λάθος τοποθέτηση χάνουμε ένα (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενεργοποιούμε τη δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης αριθμών, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ:Επιλέγουμε τη δεκάδα που θέλουμε ο μαθητής να σειροθετήσει. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Κάθετη αφαίρεση στην 20άδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Κάθετη αφαίρεση στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη αφαίρεσης στη εικοσάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το υπόλοιπο και ο αφαιρετέος. Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Οι μπάλες αλλάζουν αυτόματα από 0-10 και από 10-20, ανάλογα με το τι απαιτεί η πράξη σαν απάντηση. Με κάθε σωστή απάντηση έχουμε και ηχητική επιβράβευση. Η εφαρμογή καταγράφει πάντοτε τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το υπόλοιπο να μην είναι μικρότερο από το 10 ή πράξεις χωρίς περιορισμούς, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ:Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το υπόλοιπο και ο αφαιρετέος. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Διπλές αφαιρέσεις


Εκτέλεση εφαρμογής

Αφαίρεση από τη δεκάδα στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται δύο πράξεις αφαίρεσης. Η πρώτη πράξη μπορεί να δώσει υπόλοιπο μέχρι το 10 ενώ η δεύτερη από το 10 μέχρι το 20. Η διαφορά τους είναι ακριβώς μια δεκάδα που είναι ουσιαστικά και η διαφορά των μειωτέων κάθε πράξης. Ο μαθητής καλείται να λύσει αρχικά την πρώτη πράξη και, όταν αυτή είναι η σωστή, να περάσει στην δεύτερη. Οι αριθμοί των πράξεων συνυπάρχουν ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά τους. Στόχος μας είναι ο μαθητής να καταλάβει ότι όταν   5-3=2, τότε και 15-3=2, δηλαδή, (10+5)-3= (10+2). Η σωστή απάντηση, δίνεται με κλικ πάνω στις μπάλες των αριθμών που βρίσκονται κάτω και δεξιά της οθόνης. Η εφαρμογή καταγράφει τόσο τις σωστές όσο και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τους αριθμούς (0,10,11,12,20) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Διπλές προσθέσεις


Εκτέλεση εφαρμογής

Πρόσθεση από τη δεκάδα στην εικοσάδα.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εικοσάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται δύο πράξεις πρόσθεσης. Η πρώτη πράξη μπορεί να δώσει άθροισμα μέχρι το 10 ενώ η δεύτερη από το 11 μέχρι το 20. Η διαφορά τους είναι ακριβώς μια δεκάδα που είναι ουσιαστικά και η διαφορά των πρώτων προσθετέων κάθε πράξης. Ο μαθητής καλείται να λύσει αρχικά την πρώτη πράξη και, όταν αυτή είναι η σωστή, να περάσει στην δεύτερη. Οι αριθμοί των πράξεων συνυπάρχουν ώστε να γίνει αντιληπτή η διαφορά τους. Στόχος μας είναι ο μαθητής να καταλάβει ότι όταν 3+5=8, τότε και 13+5=18, δηλαδή, (10+3)+5= (10+8). Η σωστή απάντηση, δίνεται με κλικ πάνω στις μπάλες των αριθμών που βρίσκονται κάτω και δεξιά της οθόνης. Η εφαρμογή καταγράφει τόσο τις σωστές όσο και τις λάθος απαντήσεις. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς, ενώ με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τους αριθμούς (0,10,11,12,20) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Προσαρμοσμένη αφαίρεση στη δεκάδα ή στην εικοσάδα


Εφαρμογή στη 10άδα


Εφαρμογή στην 20άδα

Αφαίρεση με σταθερό μειωτέο ή αφαιρετέο.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Αριθμοί και πράξεις. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στη δεκάδα.Αυτό που διαφοροποιεί την εφαρμογή είναι το γεγονός ότι μπορούμε να ορίσουμε εμείς ποιος θα είναι ο μειωτέος ή ο αφαιρετέος ώστε να παραμένει πάντα σταθερός. Με  επαναλαμβανόμενα κλικ πάνω στον σκούρο χρωματικά μειωτέο ή αφαιρετέο ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Το πρόγραμμα αυτόματα, ανάλογα με την επιλογή μας προσαρμόζει την πράξη ώστε ο αφαιρετέος να μην είναι μεγαλύτερος από τον μειωτέο. Πατώντας το ροζ κουμπί, μπορούμε να ορίσουμε σταθερό τον αφαιρετέο με  τυχαίο το μειωτέο. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς και μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Επιλέγουμε ποιος από τους προσθετέους θα είναι ο σταθερός. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή