Ημερήσια αρχεία: 14 Δεκεμβρίου 2020


Απο αφαίρεση σε πρόσθεση στην πεντάδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Η αφαίρεση που γίνεται πρόσθεση
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Γνωρίζοντας ότι η προσθετική ενέργεια προηγείται πάντοτε της αφαιρετικής και ότι οι δύο αυτές ενέργειες είναι  αντίστροφες, στην εφαρμογή αυτή που είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, γίνεται προσπάθεια να οπτικοποιήσουμε τα παραπάνω. Ο μαθητής εκτελεί την αφαίρεση παίρνοντας έναν αριθμό από την αριθμογραμμή. Δίνοντας τη σωστή απάντηση ακούει την εκφώνηση. Στη συνέχεια ο αφαιρετέος με το υπόλοιπο αλλάζουνε ρόλους και γίνονται προσθετέοι με τον μειωτέο να παίρνει τη θέση του συνόλου. Αυτή η νέα πράξη πρόσθεσης που δημιουργήθηκε εκφωνείται. Τόσο η αφαίρεση όσο και η πρόσθεση είναι ορατές  στην οθόνη. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αλλάζουμε την πράξη. Μωβ: Επιλέγουμε πράξεις χωρίς το (0) και το αντίστροφο. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Πόσα παιδιά έμειναν στο σπίτι;


Εκτέλεση εφαρμογής

Πόσα παιδιά έμειναν;
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, στο παιχνίδι υπάρχει η εικόνα ενός σπιτιού του οποίου βλέπουμε το εσωτερικό και κάτω δεξιά της οθόνης, παρουσιάζεται μία πράξη αφαίρεσης. Ο μαθητής βήμα-βήμα, βάζει μέσα στο σπίτι τόσα παιδιά όσα είναι ο πρώτος αριθμός, που αναβοσβήνει κάνοντας επαναλαμβανόμενα κλικ στην αντίστοιχη σφαίρα, προσθέτει συνεχώς παιδιά ενώ αυτόματα ελέγχεται η ορθότητα του συνόλου. Στη συνέχεια θα πρέπει με την ανάλογη διαδικασία να βγάλει από το σπίτι τα παιδιά που αντιστοιχούν στο δεύτερο αριθμό και τέλος να αντιστοιχίσει τον αριθμό των παιδιών που έμειναν. Με σωστή απάντηση σε κάθε μέρος της πράξης κερδίζουμε (1) βαθμό. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αλλάζουμε την πράξη, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Ευέλικτη πρόσθεση


Εφαρμογή στην πεντάδα


Εφαρμογή στη δεκάδα

Ευέλικτη πρόσθεση στην πεντάδα και τη δεκάδα

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στην πεντάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και κάποιος από τους δύο προσθετέους. (Η επιλογή γίνεται με το ροζ κουμπί). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς αν ζητούμενο είναι το άθροισμα, (4) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο 2ος προσθετέος και (5) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο 1ος προσθετέος. Μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το άθροισμα και κάποιος από τους προσθετέους. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Πρόσθεση αντικειμένων στην πεντάδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Πρόσθεση αντικειμένων
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Στο πάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη πρόσθεσης στη πεντάδα που αντί για αριθμούς περιέχει ποσότητες αντικειμένων με ζητούμενο το σύνολο-άθροισμα αυτών των ποσοτήτων. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι αριθμοί από το 1-5 με σειρά. Ο μαθητής θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να αφήσει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των αντικειμένων. Η εφαρμογή δεν δέχεται τη λάθος απάντηση αλλά την επιστρέφει χάνοντας (1) βαθμό. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς και η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πρόσθεση αντικειμένων.Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτά. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και μετά το τέλος του χρόνου, με κλικ αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Ροζ:Αλλάζουμε τα αντικείμενα που προσθέτουμε. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σειροθέτηση στην πεντάδα


Εκτέλεση εφαρμογής

Βάζουμε τους αριθμούς 0-5 στη σειρά.
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες-Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Πέντε εξαγωνικά αντικείμενα εμφανίζονται στην οθόνη το ένα δίπλα στο άλλο. Μέσα τους περιέχουν τους αριθμούς από το 0-5. Όταν η εφαρμογή ξεκινάει, όλα τα εξάγωνα είναι άδεια χωρίς να δείχνουν κάποιον αριθμό. Ο μαθητής με επαναλαμβανόμενα κλικ σε καθένα από τα εξάγωνα, εμφανίζει σταδιακά τους αριθμούς από το 0-5. Στόχος του είναι να καταφέρει να τοποθετήσει όλους τους αριθμούς με τη σειρά 0-1-2-3-4-5 σε όλα τα εξάγωνα. Όταν το καταφέρει ακούγεται η εκφώνηση των αριθμών με τη σειρά, ανεβαίνοντας αλλά και κατεβαίνοντας ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός που ακούγεται αναβοσβήνει. Πάνω από τα εξάγωνα εμφανίζεται και ποσοτική απεικόνιση. Με την ολοκλήρωση επαναλαμβάνεται η διαδικασία από την αρχή. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Μηδενίζει και αδειάζει τα εξάγωνα με την εφαρμογή αρχίζει από την αρχή. Ροζ:Με στόχο τη βοήθεια του χρήστη εμφανίζονται σε σκάλα γραμμές και αριθμοί που οριοθετούν τις ποσότητες. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή