Ημερήσια αρχεία: 13 Δεκεμβρίου 2020


Η μάστορας ανεβαίνει στη στέγη


Εφαρμογή με αριθμ. 0-5

Εφαρμογή με αριθμ. 1-20

Βοήθα το μάστορα βρίσκοντας τους αριθμούς από το 0-1 ή από το 1-20.
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Στην οθόνη παρουσιάζονται σε τυχαίες θέσεις αριθμοί από το 0-5 ή από το 1-20. Δεξιά της οθόνης εμφανίζεται μια εικόνα με ένα σπίτι, μία σκάλα και ένας μάστορας που πρέπει να επισκευάσει τη στέγη.Ένας τυχαίος αριθμός ακούγεται προφορικά και ο μαθητής θα πρέπει να κάνει κλικ πάνω στον αριθμό που του ζητήθηκε. Δίνοντας σωστή απάντηση, η εφαρμογή ζητάει άλλο αριθμό. Δίνοντας λάθος απάντηση ακούγεται ένας χαρακτηριστικό ήχος κι επαναλαμβάνεται η ίδια ερώτηση. Σε κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς με το μάστορα στο δεξί παράθυρο να ανεβαίνει ένα σκαλί. Με λάθος απάντηση χάνουμε (1) βαθμό και ο μάστορας κατεβαίνει ένα σκαλί. Στόχος του μαθητή είναι να δώσει σωστές απαντήσεις, ώστε να μπορέσει ο μάστορας ν’ ανέβει στη στέγη για να την επισκευάσει. Προσοχή στην κότα!!!! Το παιχνίδι έχει διάρκεια 3 λεπτά. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Ροζ: (Μόνο για τους αριθμούς 0-5). Αλλάζουμε τους αριθμούς με ποσότητες και το αντίστροφο. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄και Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Άκου και βρες τον αριθμό


Εκτέλεση εφαρμογής
Βρίσκουμε τους αριθμούς από το (0) έως το (5)
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Περιφερειακά της οθόνης, εμφανίζονται με τη σειρά οι αριθμοί από το 1 έως το 5. Στο κέντρο της υπάρχει μια εσοχή στην οποία μπορούν να κλειδώσουν οι αριθμοί που παίρνουμε. Ζητάμε από το μαθητή, να πάρει το αριθμό που ακούει προφορικά, και να τον τοποθετήσει στο κέντρο της οθόνης. Όταν τοποθετηθεί ο σωστός αριθμός ο μαθητής επιβραβεύεται ηχητικά και κερδίζει έναν (1) βαθμό. Σε περίπτωση λάθους ο αριθμός επιστρέφει στην αρχική του θέση και ο μαθητής χάνει ένα (1) βαθμό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει ο χρόνος του παιχνιδιού που είναι 3 λεπτά. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Ροζ: Ενεργοποιείται η βοήθεια και ένα κινούμενο καρτούν υποδεικνύει τον αριθμό που πρέπει να πάρει ο μαθητής. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Παζλ με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5


Εκτέλεση εφαρμογής

Παζλ αριθμών 1- 5 με κομμάτια ευθείας πλευράς
Θεματική Ενότητα: Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης υπάρχει μια τετράγωνη εσοχή με υδατογραφημένη την εικόνα ενός αριθμού. Στο δεξί τμήμα της οθόνης θα εμφανίζονται κομμάτια αυτού του αριθμού που οι πλευρές τους είναι πάντα ευθείες γραμμές ώστε να είναι εύκολη η σύνθεσή τους. Ο μαθητής με αριστερό κλικ, πρέπει να πάρει, να σύρει και να αφήσει το κάθε κομμάτι στη θέση του συνθέτοντας την εικόνα του αριθμού. Με την ολοκλήρωσή του ακούμε τον ήχο του και αναπαρίσταται ποσοτικά. Υπάρχουν οι εικόνες των αριθμών από το 1-5 που θα εναλλάσσονται αυτόματα κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια σύνθεση. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Κερδίζουμε (1) βαθμό για κάθε σωστή απάντηση και (5) βαθμούς για κάθε ολοκλήρωση εικόνας ενώ χάνουμε (1)  βαθμό για κάθε λάθος τοποθέτηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:(Διπλός ρόλος). Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορούμε να αλλάζουμε τον αριθμό για σύνθεση και όταν τελειώσει το παιχνίδι κάνουμε κλικ για να ξαναρχίσει. Ροζ:Αλλάζει στην εσοχή το υδατογράφημα του αριθμού με πλέγμα και το αντίστροφο. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή