Ημερήσια αρχεία: 2 Δεκεμβρίου 2020


Αντιστοιχίες σχημάτων 2


Εκτέλεση εφαρμογής

Βάλε το κάθε σχήμα στη θέση του.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στην οθόνη εμφανίζονται 6 σχήματα με διαφορετικό χρώμα το καθένα και 6 υποδοχές με εσοχές που αντιστοιχούν στα σχήματα αυτά. Το παιδί καλείται να πάρει και να σύρει το κάθε σχήμα και να το αφήσει στη σωστή υποδοχή του σχήματος. Σε περίπτωση λάθους το σχήμα επιστρέφει στην αρχική του θέση. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των σχημάτων στη σωστή θέση, τότε τα σχήματα αντικαθίστανται με άλλα. Συνολικά εμφανίζονται 5 ομάδες από 6 διαφορετικά σχήματα τη φορά με αυξανόμενη δυσκολία που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Κερδίζουμε 2 βαθμούς με κάθε σωστή τοποθέτηση ενός σχήματος και χάνουμε 1 βαθμό με κάθε λάθος τοποθέτηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αλλάζουμε την ομάδα των σχημάτων. Ροζ: Ενεργοποιούμε την βοήθεια με ένα κινούμενο καρτούν που μας υποδεικνύει που να τοποθετήσουμε το σχήμα που πήραμε. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Μαζεύουμε τις μπάλλες


Εκτέλεση εφαρμογής

Μαζεύουμε με το αυτοκίνητο τις πράσινες και τις κόκκινες μπάλλες.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Η οθόνη είναι γεμάτη από πολλές διάσπαρτες μπάλες που είναι αρχικά πράσινες και ένα μικρό αυτοκίνητο που κινείται χορεύοντας. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, ο μαθητής μετακινεί το αυτοκίνητο προσπαθώντας να ακουμπήσει όλες τις πράσινες μπάλες στην οθόνη οι οποίες αλλάζουν χρώμα και γίνονται κόκκινες. Όταν τελειώσει με όλες τις πράσινες μπάλες, θα πρέπει να επαναλάβει τις ίδιες κινήσεις για να εξαφανίσει όλες τις κόκκινες μπάλες και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όσο διαρκεί το παιχνίδι, ένας μετρητής μετράει ανάποδα από το 200 και σταματάει όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτό είναι και το σκορ του παιχνιδιού. Κύριος στόχος του μαθητή είναι να μαζέψει τις πράσινες και κόκκινες μπάλες πριν ο χρόνος τελειώσει και οι μπάλες εξαφανισθούν. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Σκάσε τα μπαλόνια


Εκτέλεση εφαρμογής

Σκάσε τα μπαλόνια.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Άσκηση για την κίνηση του ποντικιού προς όλες τις διευθύνσεις και χρήση του αριστερού κλικ. Το παιχνίδι παίζεται σε 2 φάσεις. Στην Πρώτη φάση εμφανίζονται διάσπαρτα μπαλόνια στην οθόνη σε σταθερή πάντα θέση. Ο χρήστης πρέπει να πάει πάνω από κάθε μπαλόνι και να το σκάσει. Μετά από 3 επαναλήψεις το παιχνίδι προχωράει στην επόμενη φάση. Στη δεύτερη φάση τα μπαλόνια είναι κινούμενα και βγαίνουν από το κάτω μέρος της οθόνης σε τυχαίες θέσεις με κίνηση προς τα επάνω, στην αρχή αργά και κατόπιν πιο γρήγορα. Ο χρήστης θα πρέπει να προλάβει να σκάσει όσα περισσότερα μπορεί σε καθορισμένο χρόνο. Το παιχνίδι διαρκεί 2 λεπτά. Για κάθε μπαλόνι που σκάει κερδίζουμε 1 βαθμό ενώ για κάθε μπαλόνι που ξεφεύγει χάνουμε 1 βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή