Ημερήσια αρχεία: 27 Οκτωβρίου 2020


Ευέλικτη αφαίρεση στην πεντάδα και στη δεκάδα


Εφαρμογή στην πεντάδα


Εφαρμογή στη δεκάδα

Ευέλικτη αφαίρεση στην πεντάδα και στη δεκάδα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη αφαίρεσης στην πεντάδα ή στη δεκάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το υπόλοιπο και κάποιος από τους μειωτέο και αφαιρετέο. (Η επιλογή γίνεται με το ροζ κουμπί). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς αν ζητούμενο είναι το υπόλοιπο, (4) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο αφαιρετέος και (5) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο μειωτέος. Μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη.Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Πορτοκαλί: (Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ: Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το υπόλοιπο και κάποιος από τους μειωτέο και αφαιρετέο. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή