Ημερήσια αρχεία: 12 Οκτωβρίου 2020


Πόσες είναι οι καμήλες;

Εκτέλεση εφαρμογής

Βρες πόσα είναι (Ποσοτική αντιστοίχηση).
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι αριθμοί από το 1 έως το 5. Στο κάτω τμήμα της οθόνης και από αριστερά, εμφανίζονται καμήλες που περπατάνε σε τυχαίο σύνολο που σταματάνε στο κέντρο και δεν είναι ποτέ περισσότερες από πέντε. Ο μαθητής θα πρέπει να μετρήσει τις καμήλες, να πάρει το σωστό αριθμό και να τον τοποθετήσει στο κέντρο της οθόνης. Σε περίπτωση λάθους ο αριθμός επιστρέφει στην αρχική του θέση και ο μαθητής χάνει (1) βαθμό. Με την τοποθέτηση του σωστού αριθμού κερδίζει (1) βαθμό. Ο μαθητής ακούει πρώτα τον αριθμό, στη συνέχεια την αντίστοιχη ποσότητα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει ο χρόνος του παιχνιδιού που είναι 5 λεπτά. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Με το πορτοκαλί κουμπί μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Πατώντας το μωβ κουμπί, ενεργοποιείται η βοήθεια και ένα κινούμενο καρτούν υποδεικνύει τον αριθμό που πρέπει να πάρει ο μαθητής, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται η ανάλογη αριθμογραμμή κάτω από τις καμήλες. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή