Ημερήσια αρχεία: 21 Φεβρουαρίου 2016


Αντιστοίχηση εικόνων με ήχους

Εφαρμογή με ζώα αγρού

Εφαρμογή με άγρια ζώα

Εφαρμογή με μουσικά όργανα

_____________


Επιστροφή

Εκπαιδευτικό εργαλείο

Εκπαιδευτικό εργαλείο

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αντιστοίχηση εικόνων με ήχους.

Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες-Πρώτη επαφή με τον Η/Υ. Στη σειρά αυτή των εφαρμογών, ο μαθητής ακούει το ονόματα ή τις φωνές μουσικών οργάνων ή ζώων (κατοικίδιων ή άγριων) και προσπαθεί να αντιστοιχήσει την κάθε εικόνα στον ήχο της. Αριστερά της οθόνης εμφανίζονται έξι (6) διαφορετικές εικόνες που ανήκουν όμως σε μια θεματική κατηγορία. Δεξιά της οθόνης υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις υποδοχής των εικόνων. Ο μαθητής κάνοντας κλικ στις «κίτρινες φατσούλες» ή στα μεγάφωνα ή στις λέξεις που βρίσκονται στο κέντρο κάθε θέσης υποδοχής, ακούει μία φωνή ή ένα όνομα που αντιστοιχεί σε μία από τις εικόνες αριστερά. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάρει να σύρει και να αφήσει την εικόνα αυτή στη σωστή υποδοχή. Με τη ολοκλήρωση και των 6 αντιστοιχήσεων η εφαρμογή εμφανίζει μια νέα ομάδα εικόνων. Η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 1 λεπτό. Στη διάθεσή μας όμως υπάρχει και ένας εφεδρικός χρόνος 8 δευτερολέπτων. Εάν μέσα σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα καταφέρουμε να αντιστοιχήσουμε μια εικόνα με τον ήχο της ο εφεδρικός χρόνος ανανεώνεται και ο βασικός χρόνος του παιχνιδιού δεν μειώνεται. Εάν όμως τελειώσει ο εφεδρικός χρόνος τότε αρχίζει να μειώνεται ο βασικός χρόνος του παιχνιδιού. Με κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε 5 βαθμούς ενώ με κάθε λάθος χάνουμε 1 βαθμό. Το παιχνίδι τελειώνει και σταματάει ώστε να δούμε το score που κάναμε, όταν μηδενισθεί ο βασικός χρόνος του ενός (1) λεπτού. Κουμπιά:Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Αυξάνεται ο εφεδρικός χρόνος από 8 σε 12 δευτερόλεπτα, ενώ στις εσοχές εμφανίζονται οι λέξεις που αντιστοιχούν στις εικόνες και αναπαράγεται όχι η φωνή του κάθε μουσικού οργάνου ή ζώου αλλά το όνομά του, κερδίζοντας όμως μόνο 3 βαθμούς για κάθε σωστή αντιστοίχηση. 2ο επίπεδο βοήθειας: Επιπλέον της πρώτης βοήθειας υποδεικνύεται και η εικόνα που αντιστοιχεί στον ήχο που επιλέξαμε κερδίζοντας όμως μόνο 1 βαθμό για κάθε σωστή αντιστοίχηση. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά από 2 έως 6 χρόνων (ανάλογα με τη βοήθεια) και μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής και δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.