Μηνιαία αρχεία: Ιανουάριος 2016


Πρόσθεση και αφαίρεση στο διάστημα!!!

Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Πρόσθεση και αφαίρεση στο διάστημα.

Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην 20αδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης κινούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά όλοι οι αριθμοί από το 1 έως το 9 εκ περιτροπής. Πάνω στον κόκκινο πλανήτη εμφανίζεται ο αριθμός – στόχος και δεξιά του πλανήτη υπάρχουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Ο παίκτης μετακινεί το διαστημόπλοιο (με πατημένο το κλικ, αριστερά ή δεξιά του) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και ενεργοποιεί το laser κάνοντας κλικ πάνω του. Στόχος του παιχνιδιού είναι να πετύχει τους σωστούς αριθμούς και να κάνει τις σωστές πράξεις ώστε να βρει ως αποτέλεσμα τον αριθμό - στόχο. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε αριθμό που θα πετύχουμε και το υπόλοιπο του χρόνου που απέμεινε όταν φτάσουμε τον αριθμό – στόχο. Στη διάθεσή μας υπάρχει χρόνος διάρκειας 40 δευτερολέπτων στην αρχή. Εάν μέσα σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα καταφέρουμε να φτάσουμε τον αριθμό - στόχο ο χρόνος ανανεώνεται. Διαφορετικά χάνουμε μια «ζωή». Ο χρόνος μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται το σκορ (έως τα 15 δευτερόλεπτα). Όταν χάσουμε τρεις «ζωές» το παιχνίδι τελειώνει. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται μια λεπτή κόκκινη γραμμή που βοηθάει στην στόχευση. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται κοντά στο σύμβολο της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης το υπόλοιπο που πρέπει να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε αντίστοιχα για να πετύχουμε τον αριθμό - στόχο. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά από 6 χρόνων και μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής (ανάλογα με τη βοήθεια). Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Βάλε όλες τις μπάλες στο χρώμα τους


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Βάλε όλες τις μπάλες στο χρώμα τους.

Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Αριστερά και δεξιά της οθόνης υπάρχουν σε πεντάδες, υποδοχές σε διαφορετικά χρώματα. Από το κέντρο της οθόνης εμφανίζονται χρωματιστές μπάλες που κινούνται ελεύθερα. Ο μαθητής θα πρέπει να πιάσει, να σύρει και να αφήσει κάθε μπάλα σε μια υποδοχή με το ίδιο χρώμα κερδίζοντας βαθμούς. Οι μπάλες στην οθόνη δεν είναι ποτέ περισσότερες από τέσσερις (4) και όλες με διαφορετικά χρώματα. Όταν τοποθετήσουμε μία μπάλα, τότε μια άλλη ίδιου χρώματος εμφανίζεται στην οθόνη. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν τοποθετήσουμε μπάλες σε όλες τις διαθέσιμες υποδοχές. Για κάθε μπάλα που τοποθετούμε κερδίζουμε δέκα (10) βαθμούς και επιπλέον βαθμούς ανάλογα με το χρόνο που έχει απομείνει όταν τοποθετούμε τη μπάλα. Ο χρόνος του παιχνιδιού ξεκινάει από ένα (1) λεπτό. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Ο χρόνος ξεκινάει από 1,5’ λεπτό και οι μπάλες κινούνται πιο αργά στην οθόνη. 2ο επίπεδο βοήθειας: Ο χρόνος ξεκινάει από 2΄ λεπτά και οι μπάλες κινούνται ακόμη πιο αργά στην οθόνη. Με την ενεργοποίηση της βοήθειας όμως, κερδίζουμε μόνο πέντε (5) βαθμούς για κάθε μπάλα που τοποθετούμε και επιπλέον τους βαθμούς του χρόνου που απομένει. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά από 4 χρόνων (ανάλογα με τη βοήθεια) και μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Βάλε το κάθε σχήμα στο χρώμα του


Εφαρμογή με 4 χρώματα


Εφαρμογή με 6 χρώματα


Οδηγίες σε video

Βάλε το κάθε σχήμα στο χρώμα του (με 4 ή 6 χρώματα).

Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Αριστερά και δεξιά της οθόνης υπάρχουν πλαίσια με 4 ή 6 χρώματα. Στο κέντρο της οθόνης και από πάνω προς τα κάτω κινούνται χρωματιστά σχήματα. Ο μαθητής θα πρέπει να πιάσει να σύρει και να αφήσει το κάθε σχήμα στο χρώμα του κερδίζοντας πόντους μέσα στο χρόνο του ενός (1΄) λεπτού που διαρκεί το παιχνίδι. Με το τέλος του χρόνου το παιχνίδι σταματάει για να δούμε το score που κάναμε. Κερδίζουμε δέκα (10) βαθμούς για κάθε σχήμα που βάζουμε στο χρώμα του, ενώ χάνουμε ένα (1) βαθμό εάν δεν προλάβουμε να πιάσουμε ένα σχήμα και αυτό βγει από την οθόνη. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Αυξάνεται ο χρόνος σε 1,5’ λεπτό και τα σχήματα βγαίνουν και κινούνται πιο αργά στην οθόνη. 2ο επίπεδο βοήθειας: Αυξάνεται ο χρόνος σε 2΄ λεπτά και τα σχήματα βγαίνουν και κινούνται ακόμη πιο αργά στην οθόνη. Με την ενεργοποίηση της βοήθειας κερδίζουμε μόνο πέντε (5) βαθμούς για κάθε σχήμα που βάζουμε στο χρώμα του. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά 2-5 χρόνων (ανάλογα με τη βοήθεια) και μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής και δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή