Μηνιαία αρχεία: Απρίλιος 2015


Σύνθεση απλών συλλαβών 2 1

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Σύνθεση απλών συλλαβών 2.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση. Η «Σύνθεση απλών συλλαβών 2» είναι ένα online εκπαιδευτικό εργαλείο που μας επιτρέπει με έναν διαφορετικό τρόπο να συνθέσουμε χειροκίνητα συλλαβές με μικρά ή κεφαλαία γράμματα και με δυνατότητα εκφώνησης. Βοηθάει τα παιδιά στο να μάθουν να διαβάζουν απλές συλλαβές με γράμματα που γνωρίζουν. Επιλέγοντας ένα σύμφωνο κάθε φορά στα αριστερά της οθόνης, συνθέτουμε συλλαβές με όλα τα φωνήεντα κάνοντας κλικ πάνω σε κάθε μία από αυτές.

Συνθέτουμε συλλαβές με 2 τρόπους: Μπορούμε να επιλέξουμε ένα σύμφωνο και να κάνουμε κλικ σε κάθε μία συλλαβή με διαφορετικό φωνήεν ή κρατώντας το ίδιο φωνήεν να αλλάζουμε με κλικ τα σύμφωνα αριστερά στην οθόνη. Πατώντας το κίτρινο κουμπί συνθέτουμε συλλαβές με διψηφα φωνήεντα και το αντίστροφο. Πατώντας το μωβ κουμπί του ήχου την πρώτη φορά, ενεργοποιούμε την εκφώνηση της κάθε συλλαβής που κάνουμε κλικ αλλά μόνο για μια φορά. Με δεύτερο πάτημα η εκφώνηση της συλλαβής γίνεται συνεχής κι επαναλαμβανόμενη. Πατώντας το μπλε κουμπί, αρχικά κάνουμε το σύμφωνο με κεφαλαίο γράμμα. Με δεύτερο πάτημα, γίνονται κεφαλαία όλα τα γράμματα. Με τρίτο πάτημα όλα τα γράμματα γίνονται πάλι μικρά. Πατώντας το κόκκινο κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη, βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή