Ημερήσια αρχεία: 13 Οκτωβρίου 2014


Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις εικόνες που αρχίζουν από φωνήεν σε τυχαία σειρά. Κάθε φορά εμφανίζονται εικόνες που αρχίζουν [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πάλι σε τυχαία σειρά τα αντίστοιχα φωνήεντα. Το παιδί πρέπει να πάρει και να σύρει κάθε γράμμα κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. Όταν τοποθετήσει το σωστό φωνήεν στη σωστή θέση, ο χρόνος σταματάει, ακούγονται και αναβοσβήνουν διαδοχικά το φωνήεν και η αντίστοιχη λέξη. Όσο ακούγονται οι ήχοι ο χρήστης δεν μπορεί να πάρει και να σύρει άλλο γράμμα. Για κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος αντιστοίχηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ο χρόνος ανανεώνεται και η άσκηση ξεκινάει ξανά με νέα ομάδα εικόνων και φωνηέντων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας πάνω στις εικόνες εμφανίζεται το αντίστοιχο φωνήεν (μικρό και κεφαλαίο). Στο 2ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται αχνά οι σωστές απαντήσεις στη θέση που πρέπει να τοποθετηθούν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Μαθαίνω τα φωνήεντα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Μαθαίνω τα φωνήεντα.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία σειρά από τέσσερα φωνήεντα. Σε κάθε τετράδα που επαναλαμβάνεται εμφανίζονται τα φωνήεντα [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια εσοχή όπου το παιδί θα πρέπει να σύρει και να τοποθετήσει το φωνήεν που ακούει. Εάν μετακινήσει λάθος φωνήεν αυτό επιστρέφει στη θέση του. Εάν τοποθετήσει το σωστό, αυτό ακούγεται και αναβοσβήνει. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος απάντηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε για κάθε απάντηση αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, τα φωνήεντα αλλάζουν με εικόνες και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζεται αχνά στην εσοχή το φωνήεν που πρέπει να πάρουμε. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας ένα κινούμενο καρτούν μας υποδεικνύει το σωστό φωνήεν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή