Μηνιαία αρχεία: Οκτώβριος 2014


Ανακοίνωση της ομάδας δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού Kidmedia

Η ομάδα δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού Kidmedia προχώρησε πρόσφατα σε μια ριζική ανανέωση της ιστοσελίδας www.kidmedia.gr και του τρόπου με τον οποίο θα διατίθενται πλέον όλες οι εφαρμογές της.

Όλα τα τα ήδη γνωστά εκπαιδευτικά λογισμικά που κυκλοφόρησαν τα προηγούμενα χρόνια (Ενσφηνώματα 1, 2 και 3, Μαγικό Πινέλο, Κυκλοφορώ με τον Ταξάκη) και το νέο παιχνίδι Τετράς διατίθενται πλέον μόνο σε πακέτα εγκατάστασης τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" από την ιστοσελίδα μας.

Ταυτόχρονα προχωράμε στη δημιουργία νέων εφαρμογών οι οποίες διατίθενται on- line και είναι προσβάσιμες σε όλους τους υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά.

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος της ιστοσελίδας μας έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές (λογισμικά και on-line) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του στην ιστοσελίδα.

Επίσης για κάθε νέα εφαρμογή που δημοσιεύεται υπάρχει αντίστοιχο βίντεο με οδηγίες το οποίο δημοσιεύεται στο YouTube καθώς και αναλυτικές γραπτές οδηγίες.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε είναι κατάλληλες για παιδιά προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής καθώς και για παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διαδραστικό πίνακα.

Φιλοδοξία μας είναι να υπάρχει στη σελίδα μας αρκετό υλικό για να υποστηρίξει την διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης και των πρώτων βημάτων στα μαθηματικά το συντομότερο δυνατό.
Μέχρι να καταφέρουμε αυτόν το στόχο μας (περίπου 60 εφαρμογές on-line) η πρόσβαση σε όλα τα προγράμματά μας θα είναι ΔΩΡΕΑΝ ακόμη και σε αυτά τα οποία ήταν διαθέσιμα μόνο με χρηματικό αντίτιμο μέχρι πρόσφατα.
Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης του στόχου μας και μετά, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να ζητηθεί συνδρομή με εξαιρετικά χαμηλό κόστος από όσα μέλη της σελίδας επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν πλήρη πρόσβαση.
Για το θέμα αυτό, για το εάν μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 2016. Έως τότε όλα τα λογισμικά και οι on-line υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ!

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις εικόνες που αρχίζουν από φωνήεν σε τυχαία σειρά. Κάθε φορά εμφανίζονται εικόνες που αρχίζουν [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πάλι σε τυχαία σειρά τα αντίστοιχα φωνήεντα. Το παιδί πρέπει να πάρει και να σύρει κάθε γράμμα κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. Όταν τοποθετήσει το σωστό φωνήεν στη σωστή θέση, ο χρόνος σταματάει, ακούγονται και αναβοσβήνουν διαδοχικά το φωνήεν και η αντίστοιχη λέξη. Όσο ακούγονται οι ήχοι ο χρήστης δεν μπορεί να πάρει και να σύρει άλλο γράμμα. Για κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος αντιστοίχηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ο χρόνος ανανεώνεται και η άσκηση ξεκινάει ξανά με νέα ομάδα εικόνων και φωνηέντων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας πάνω στις εικόνες εμφανίζεται το αντίστοιχο φωνήεν (μικρό και κεφαλαίο). Στο 2ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται αχνά οι σωστές απαντήσεις στη θέση που πρέπει να τοποθετηθούν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Μαθαίνω τα φωνήεντα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Μαθαίνω τα φωνήεντα.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία σειρά από τέσσερα φωνήεντα. Σε κάθε τετράδα που επαναλαμβάνεται εμφανίζονται τα φωνήεντα [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια εσοχή όπου το παιδί θα πρέπει να σύρει και να τοποθετήσει το φωνήεν που ακούει. Εάν μετακινήσει λάθος φωνήεν αυτό επιστρέφει στη θέση του. Εάν τοποθετήσει το σωστό, αυτό ακούγεται και αναβοσβήνει. Για κάθε σωστή απάντηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος απάντηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε για κάθε απάντηση αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, τα φωνήεντα αλλάζουν με εικόνες και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζεται αχνά στην εσοχή το φωνήεν που πρέπει να πάρουμε. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας ένα κινούμενο καρτούν μας υποδεικνύει το σωστό φωνήεν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή