Ημερήσια αρχεία: 28 Σεπτεμβρίου 2014


Παρέες των αριθμών 1-10….με φρούτα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Παρέες των αριθμών 1-10...με φρούτα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση στη δεκάδα. Με την εφαρμογή αυτή, μπορούμε να διδάξουμε τους αριθμούς από το 1 ως το 10 και τα αθροίσματά τους. Για κάθε αριθμό που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα στα τετράγωνα πλαίσια, όλα τα ζεύγη των αριθμών που το άθροισμά τους δίνει ως αποτέλεσμα αυτόν τον αριθμό. Τα ζεύγη αυτά ονομάζονται παρέες και βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει την ποσότητα των αριθμών, την πρόσθεση και το συμπλήρωμα. Οι αριθμοί παρουσιάζονται σε ποσότητες από φρούτα. Σε κάθε αριθμό αντιστοιχούν διαφορετικά φρούτα. Τα φρούτα στην αρχή τοποθετούνται στα αριστερά, πάντα σε σχηματισμό που παραπέμπει σε ζάρι με μέγιστο αριθμό σε κάθε πλαίσιο το 5. Τα παιδιά μπορούν με αυτόν τον τρόπο να διαβάζουν πιο εύκολα την ποσότητα και να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να μετράνε ταυτόχρονα. Τα φρούτα μπορούν να μετακινούνται με τη χρήση του ποντικιού από τα αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα. Με τα επάνω μπλε βελάκια επιλέγουμε τον αριθμό που θα διδάξουμε. Με τα γαλάζια βελάκια κάτω αριστερά και δεξιά κρύβουμε τα πλαίσια ζητώντας από το παιδί να βρει την κρυμμένη ποσότητα. Στόχος μας είναι να βρίσκει το συμπλήρωμα που πρέπει να προστεθεί ώστε να βρούμε τον αριθμό επάνω (το ζευγαράκι), και ως προέκταση αυτής της δραστηριότητας να εξοικειωθεί με την αφαίρεση. Π .χ. Από το 4 ως το 7 θέλω 3, άρα 7-4=3. Κουμπιά: Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται κάτω από τα πλαίσια οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις ποσότητες. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας τα φρούτα μετατρέπονται σε μπλε μπαλίτσες.Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή