Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2014


Παρέες των αριθμών 1-10….με φρούτα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Παρέες των αριθμών 1-10...με φρούτα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση στη δεκάδα. Με την εφαρμογή αυτή, μπορούμε να διδάξουμε τους αριθμούς από το 1 ως το 10 και τα αθροίσματά τους. Για κάθε αριθμό που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα στα τετράγωνα πλαίσια, όλα τα ζεύγη των αριθμών που το άθροισμά τους δίνει ως αποτέλεσμα αυτόν τον αριθμό. Τα ζεύγη αυτά ονομάζονται παρέες και βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει την ποσότητα των αριθμών, την πρόσθεση και το συμπλήρωμα. Οι αριθμοί παρουσιάζονται σε ποσότητες από φρούτα. Σε κάθε αριθμό αντιστοιχούν διαφορετικά φρούτα. Τα φρούτα στην αρχή τοποθετούνται στα αριστερά, πάντα σε σχηματισμό που παραπέμπει σε ζάρι με μέγιστο αριθμό σε κάθε πλαίσιο το 5. Τα παιδιά μπορούν με αυτόν τον τρόπο να διαβάζουν πιο εύκολα την ποσότητα και να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους για να μετράνε ταυτόχρονα. Τα φρούτα μπορούν να μετακινούνται με τη χρήση του ποντικιού από τα αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα. Με τα επάνω μπλε βελάκια επιλέγουμε τον αριθμό που θα διδάξουμε. Με τα γαλάζια βελάκια κάτω αριστερά και δεξιά κρύβουμε τα πλαίσια ζητώντας από το παιδί να βρει την κρυμμένη ποσότητα. Στόχος μας είναι να βρίσκει το συμπλήρωμα που πρέπει να προστεθεί ώστε να βρούμε τον αριθμό επάνω (το ζευγαράκι), και ως προέκταση αυτής της δραστηριότητας να εξοικειωθεί με την αφαίρεση. Π .χ. Από το 4 ως το 7 θέλω 3, άρα 7-4=3. Κουμπιά: Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται κάτω από τα πλαίσια οι αριθμοί που αντιστοιχούν στις ποσότητες. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας τα φρούτα μετατρέπονται σε μπλε μπαλίτσες.Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Σύνθεση απλών συλλαβών

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Σύνθεση απλών συλλαβών.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση. Η «Σύνθεση συλλαβών» είναι ένα online εκπαιδευτικό εργαλείο που μας επιτρέπει να συνθέσουμε συλλαβές με κεφαλαία και μικρά γράμματα, χειροκίνητα ή αυτόματα και με δυνατότητα εκφώνησης. Βοηθάει τα παιδιά στο να μάθουν να διαβάζουν απλές συλλαβές με γράμματα που γνωρίζουν ή να αυτοματοποιήσουν το ρυθμό ανάγνωσης. Στην πρώτη οθόνη ορίσουμε τα γράμματα με τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε συλλαβές. Μπορούμε με απλό κλικ πάνω σε κάθε γράμμα να το ενεργοποιήσουμε ή να το απενεργοποιήσουμε. Με τα διαθέσιμα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε….όλα τα σύμφωνα…όλα τα φωνήεντα…ή όλα τα γράμματα.

Έχοντας κάνει την επιλογή μας τότε μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη οθόνη και στη σύνθεση των συλλαβών.Πατώντας το κόκκινο κουμπί στο κάτω μέρος της οθόνης συνθέτουμε μια τυχαία συλλαβή με τα γράμματα που είχαμε προεπιλέξει. Με το μωβ κουμπί της στιγμιαίας εκφώνησης ακούμε τη συλλαβή όσες φορές θέλουμε. Αρκετές δυνατότητες υπάρχουν διαθέσιμες στην εφαρμογή μας με τα κουμπιά δεξιά της οθόνης. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, μπορούμε να γυρίσουμε στην αυτόματη επιλογή συλλαβών. Οι συλλαβές αλλάζουν τυχαία ανάλογα με την ταχύτητα που ορίζεται από τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατώντας το μωβ κουμπί του ήχου, ακούμε κάθε συλλαβή που δημιουργείται μόνο μια φορά. Μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τον ήχο κάθε συλλαβής με το κουμπί στιγμιαίας εκφώνησης. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας τα σύμφωνα χρωματίζονται με διαφορετικό χρώμα από τα φωνήεντα. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας το φωνήεν στη συλλαβή, εμφανίζεται με μικρή καθυστέρηση μετά το σύμφωνο βοηθώντας στην κατανόηση του μηχανισμού της ανάγνωσης. Πατώντας το μπλε κουμπί, αρχικά κάνουμε το σύμφωνο με κεφαλαίο γράμμα. Με δεύτερο πάτημα γίνεται κεφαλαίο και το φωνήεν. Με τρίτο πάτημα και τα δύο γράμματα γίνονται πάλι μικρά. Πατώντας το κόκκινο κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη, επιστρέφουμε στον ορισμό των γραμμάτων. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Αφαίρεση στην πεντάδα… “Σβήσε τις φωτιές”

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, μετράει πόσες είναι οι φωτιές, πόσες έσβησαν και πόσες έμειναν αναμμένες. Με το τέλος της διαδικασίας η πράξη διαβάζεται ηχητικά. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς τυχαία διαφορετικές πράξεις. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία πράξη.. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα την πράξη. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι αφαιρέσεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται μία αριθμογραμμή πάνω από τις φωτιές που αντιστοιχεί στο πόσες άναψαν αρχικά. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται μία αριθμογραμμή κάτω από τις φωτιές που αντιστοιχεί στο πόσες έσβησαν.Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Κάθετη πρόσθεση στην 20άδα με υπέρβαση δεκάδας ή ίδιους προσθετέους

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Κάθετη πρόσθεση στην 20αδα με υπέρβαση δεκάδας ή ίδιους προσθετέους.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην 20αδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με υπέρβαση δεκάδας ή με ίδιους προσθετέους και το άθροισμα τους μέχρι το (20). Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, μεταβάλλεται η πράξη από πρόσθεση υπέρβασης δεκάδας, σε πρόσθεση ίδιων προσθετέων και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Απλή κάθετη πρόσθεση στην 20αδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Απλή κάθετη πρόσθεση στην 20αδα.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην 20αδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με τον πρώτο προσθετέο να είναι πάνω από το (10) και το άθροισμα μέχρι το (20). Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι πράξεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Κάθετη πρόσθεση στην 1η δεκάδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Κάθετη πρόσθεση στην 1η δεκάδα.

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση στη δεκάδα. Στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια κάθετη πράξη πρόσθεσης με τυχαίους αριθμούς στην πρώτη δεκάδα και άθροισμα μέχρι το 10. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το άθροισμα και ο 2ος προσθετέος. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ζητούμενος αριθμός γίνεται ο 2ος προσθετέος και το αντίστροφο. Πατώντας το μπλε κουμπί, οι πράξεις μας δεν θα περιέχουν τον αριθμό μηδέν (0) και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Δεξιά των προσθετέων αριθμών εμφανίζονται οι ποσότητες που τους αντιστοιχούν. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εμφανίζεται αχνά στη θέση του ο ζητούμενος αριθμός. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος απάντηση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μία πράξη αλλά και τη δυσκολία της. Οι βαθμοί είναι λιγότεροι όταν έχουμε ενεργοποιημένη τη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 6-8 χρόνων και μαθητές ειδικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Συγκρίσεις αριθμών και ποσοτήτων στην πεντάδα.

Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες–Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. (Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει βαθμούς και χρόνο). Ανάμεσα σε δύο τυχαίες ποσότητες με τουβλάκια ή αριθμούς στην πεντάδα προσπαθούμε να τοποθετήσουμε το σωστό σύμβολο σύγκρισης, από αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Με τη σωστή τοποθέτησή του συμβόλου, η σύγκριση αναλύεται ηχητικά. Με λάθος τοποθέτηση συμβόλου αυτό επιστρέφει στην αρχική του θέση. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε τα συγκρινόμενα μέρη από τουβλάκια σε αριθμούς και το αντίστροφο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Πάνω από τις ποσότητες εμφανίζονται οι αριθμοί που τους αντιστοιχούν και το αντίστροφο. 2ο επίπεδο βοήθειας: Η εφαρμογή μας δείχνει το σύμβολο που πρέπει να τοποθετήσουμε. Κερδίζουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή σύγκριση ενώ χάνουμε ένα βαθμό με κάθε λάθος σύγκριση. Κερδίζουμε επιπλέον βαθμούς χρόνου ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια σύγκριση. Οι βαθμοί χρόνου είναι λιγότεροι όταν είναι ενεργοποιημένη η δεύτερη βοήθεια. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-7 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

“Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι” 1

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε video

Αφαίρεση στην πεντάδα.«Βγάζουμε τα παιδιά από το σπίτι».

Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά–Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Με στόχο την εισαγωγή στην αφαίρεση, ο μαθητής κάνοντας κλικ σε όποια σφαίρα αναβοσβήνει, βάζει και βγάζει από το σπίτι τόσα παιδιά όσα του ζητάει η πράξη ορίζοντας στο τέλος και το υπόλοιπο. Με το τέλος των ενεργειών ακούγεται και η πράξη. Το παιχνίδι επαναλαμβάνει συνεχώς διαφορετικές αφαιρέσεις στην πεντάδα. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε άμεσα να αλλάξουμε την αφαίρεση. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Μέσα στο σπίτι και πάνω από τα παιδιά εμφανίζεται μια αριθμογραμμή. 2ο επίπεδο βοήθειας: Εκτός της αριθμογραμμής, ο χρόνος για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την πράξη γίνεται 30 δευτερόλεπτα από 20. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογους με το χρόνο που κάνουμε να ολοκληρώσουμε μία αφαίρεση. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 4-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παιχνίδι με αντιστοιχίες σχημάτων.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Σε κάθε καρτέλα εμφανίζεται μια ομάδα από 6 σχήματα. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε σχήμα στις αντίστοιχες εσοχές αριστερά στην οθόνη μέχρι να μπουν όλα στη θέση τους. Με την τοποθέτηση όλων των σχημάτων το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Διαθέσιμες είναι έξι διαφορετικές ομάδες σχημάτων. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε την ομάδα των σχημάτων που θέλουμε να αντιστοιχήσουμε. Εάν δεν το κάνουμε, μετά από 3 επαναλήψεις της κάθε καρτέλας, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στην επόμενη ομάδα σχημάτων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Τα σχήματα τοποθετούνται ευκολότερα στη θέση τους. 2ο επίπεδο βοήθειας: Παίρνοντας ένα σχήμα, φανερώνεται και η σωστή του θέση. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε μια καρτέλα. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-4 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Παζλ με τους αριθμούς 1-5


Εκτέλεση εφαρμογής


Οδηγίες σε Video

Παζλ με τους αριθμούς 1-5.
Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις στην πεντάδα. Σε κάθε καρτέλα ένας αριθμός χωρίζεται σε κομμάτια. Παίρνουμε και τοποθετούμε το κάθε κομμάτι στη σωστή του θέση σχηματίζοντας όλη την εικόνα του αριθμού. Με την ολοκλήρωσή της, ο αριθμός ακούγεται και αντιστοιχείται ποσοτικά. Κουμπιά: Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό που θέλουμε να συνθέσουμε. Εάν δεν το κάνουμε μετά από 3 επαναλήψεις σύνθεσης ενός αριθμού, το παιχνίδι περνάει αυτόματα στον επόμενο. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Eμφανίζονται τα περιγράμματα των τμημάτων της εικόνας και επιπλέον η τοποθέτηση τους είναι πιο εύκολη χωρίς μεγάλη ακρίβεια θέσης 2ο επίπεδο βοήθειας: Yποδεικνύεται και η θέση τοποθέτησης του κομματιού που πήραμε. Κερδίζουμε βαθμούς ανάλογα με την ταχύτητα που ολοκληρώνουμε ένα παζλ. Όταν έχουμε ενεργοποιημένη βοήθεια οι βαθμοί που κερδίζουμε είναι λιγότεροι. Οnline εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά 2-6 χρόνων και μαθητές ειδικής και προσχολικής αγωγής και Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή