Άβακας πολλαπλασιασμούΕκτέλεση εφαρμογής

Άβακας.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Αριθμοί και πράξεις μέσα στην εκατοντάδα. Η εφαρμογή αυτή είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να πειραματισθεί βρίσκοντας όλα τα αποτελέσματα των πολλαπλασιασμών έως το 100. Οι αριθμοί των πράξεων που εμφανίζονται αριστερά της οθόνης μπορούν να αλλάζουν και να αντιστοιχούνται ποσοτικά στον άβακα της προπαίδειας,  είτε σέρνοντας και τραβώντας τα μπλε κουμπιά που βρίσκονται στους άξονες κάτω και αριστερά του άβακα, είτε κάνοντας κλικ στα μπλε κουμπιά που βρίσκονται πάνω και κάτω από τους αριθμούς της πράξης. Η εφαρμογή διαθέτει 3 επίπεδα βοήθειας. Στο πρώτο επίπεδο βοήθειας, δεξιά του άβακα εμφανίζεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στις μπάλες της κάθε σειράς. (Ο πολλαπλασιασμός ως πρόσθεση ίδιων αριθμών). Στο δεύτερο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται δεξιά του άβακα, τα αποτελέσματα των αντίστοιχων πολλαπλασιασμών. Στο τρίτο επίπεδο βοήθειας, εμφανίζεται με μεγάλα ψηφία το αποτέλεσμα της πράξης κάτω δεξιά στην οθόνη. Κάνοντας κλικ στο σύμβολο του πολλαπλασιασμού το αλλάζουμε από (Χ) σε (*) και το αντίστροφο. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Πορτοκαλί: Μηδενίζουμε τους αριθμούς της πράξης. Μωβ:Ενεργοποιούμε με επαναλαμβανόμενα κλικ τα επίπεδα βοήθειας. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής αγωγής και Α΄& Β΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο