Αντιστοιχίες σχημάτων 2Εκτέλεση εφαρμογής

Βάλε το κάθε σχήμα στη θέση του.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στην οθόνη εμφανίζονται 6 σχήματα με διαφορετικό χρώμα το καθένα και 6 υποδοχές με εσοχές που αντιστοιχούν στα σχήματα αυτά. Το παιδί καλείται να πάρει και να σύρει το κάθε σχήμα και να το αφήσει στη σωστή υποδοχή του σχήματος. Σε περίπτωση λάθους το σχήμα επιστρέφει στην αρχική του θέση. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των σχημάτων στη σωστή θέση, τότε τα σχήματα αντικαθίστανται με άλλα. Συνολικά εμφανίζονται 5 ομάδες από 6 διαφορετικά σχήματα τη φορά με αυξανόμενη δυσκολία που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Κερδίζουμε 2 βαθμούς με κάθε σωστή τοποθέτηση ενός σχήματος και χάνουμε 1 βαθμό με κάθε λάθος τοποθέτηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αλλάζουμε την ομάδα των σχημάτων. Ροζ: Ενεργοποιούμε την βοήθεια με ένα κινούμενο καρτούν που μας υποδεικνύει που να τοποθετήσουμε το σχήμα που πήραμε. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο