Αναβαθμίσεις για Windows 10


Κυκλοφόρησαν οι αναβαθμίσεις για τα Ενσφηνώματα 1, Ενσφηνώματα 2, Ενσφηνώματα 3 καθώς και για το "Μαγικό Πινέλο" και το "Κυκλοφορώ με τον Ταξάκη"!
Τα προγράμματα λειτουργούν πλέον και σε Windows 10!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να κάνετε αναβάθμιση εάν έχετε Windows XP, Vista, 7 ή 8.
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση "κατεβάστε" τα νέα πακέτα εγκατάστασης και κάνετε εγκατάσταση από την αρχή.
Μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Γράψτε ένα σχόλιο