Εφαρμογές σύνθεσης λέξεων


Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο

Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Εφαρμογές σύνθεσης λέξεων.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση. Η «Σύνθεση λέξεων» είναι μία ομάδα πολλών εφαρμογών με στόχο την γράμμα-γράμμα σύνθεση λέξεων είτε έχοντας τη μορφή εκπαιδευτικού εργαλείου είτε τη μορφή παιχνιδιού. Το παιδί θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να αφήσει κάθε γράμμα στη σωστή εσοχή ώστε να σχηματισθεί στο τέλος η λέξη. Με την ολοκλήρωσή της εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα.

Εκπαιδευτικό εργαλείο: Αποτελείται από 2 οθόνες. Στην πρώτη οθόνη ενεργοποιούμε με κλικ τη λέξη ή τις λέξεις που θέλουμε να συνθέσουμε. Πατώντας το κουμπί [Όλες οι λέξεις] ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε όλες τις διαθέσιμες λέξεις. Πατώντας το πράσινο κουμπί ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Πατώντας το τριγωνικό άσπρο κουμπί (μόνο εάν έχουμε επιλέξει τουλάχιστον μία λέξη) προχωράμε στην επόμενη οθόνη. Πατώντας το κόκκινο κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη βγαίνουμε από την εφαρμογή. Έχοντας κάνει την επιλογή των λέξεων, μπορούμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη οθόνη και στη σύνθεση τους. Με τυχαία επιλογή μιας λέξης από αυτές που έχουμε επιλέξει, την ακούμε προφορικά και τα γράμματα της σκορπίζουν στο πάνω τμήμα της οθόνης ανακατεμένα. Το παιδί θα πρέπει να πάρει, να σύρει και να τοποθετήσει το κάθε γράμμα στη σωστή θέση στο κάτω μέρος της οθόνης. Με την ολοκλήρωση της λέξης εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα και αναπαράγεται φωνητικά. Στη συνέχεια η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη λέξη. Δεξιά της οθόνης υπάρχουν πέντε διαθέσιμα κουμπιά. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας και στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται σε μικρογραφία η ζητούμενη λέξη. Στο 2ο επίπεδο βοήθειας, εκτός από τη μικρογραφία της λέξης, παίρνοντας ένα γράμμα, εμφανίζεται στη θέση που πρέπει να τοποθετηθεί ένα κινούμενο καρτούν.Πατώντας το μωβ κουμπί του ήχου, απενεργοποιούμε και ενεργοποιούμε την προφορική αναπαραγωγή της λέξης. Πατώντας το μπλε κουμπί, αρχικά κάνουμε το πρώτο γράμμα της λέξης κεφαλαίο. Με δεύτερο πάτημα όλα τα γράμματα γίνονται κεφαλαία και με τρίτο πάτημα όλα τα γράμματα γίνονται πάλι μικρά. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί, γυρίζουμε σε χειροκίνητη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι όταν σχηματισθεί μια λέξη εμφανίζονται λεπτές γραμμές που χωρίζουν τις συλλαβές και η εφαρμογή δεν προχωράει στην επόμενη λέξη παρά μόνο εάν κάνουμε κλικ πάνω της, δίνοντας μας το χρόνο να μελετήσουμε τη λέξη. Πατώντας το κόκκινο κουμπί πάνω δεξιά στην οθόνη, επιστρέφουμε στον ορισμό των λέξεων.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι: Η εφαρμογή σαν εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελείται από μία μόνο οθόνη. Οι λέξεις εδώ ενεργοποιούνται όλες αυτόματα και επιλέγονται τυχαία χωρίς ηχητική αναπαραγωγή. Για κάθε λέξη που συνθέτουμε κερδίζουμε βαθμούς που είναι ανάλογοι με το επίπεδο βοήθειας και το χρόνο που χρειαζόμαστε. Δεξιά της οθόνης, εκτός από τους μετρητές του χρόνου και των βαθμών, διαθέσιμα είναι μόνο 3 κουμπιά, το κόκκινο κουμπί εξόδου, το μπλε κουμπί για μικρά ή κεφαλαία γράμματα και το πράσινο των επιπέδων βοήθειας. Η διαφορά εδώ βρίσκεται στο 2ο επίπεδο βοήθειας όπου αντί για το κινούμενο καρτούν ενεργοποιείται η ηχητική αναπαραγωγή της λέξης.

Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο