Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας


Εκτέλεση εφαρμογής

Εκπαιδευτικό εργαλείο


Οδηγίες σε Video

Φωνήεντα με αντιστοίχηση εικόνας.

Θεματική Ενότητα: Πρώτη Ανάγνωση.Παιχνίδι εξάσκησης με στόχο την εκμάθηση των φωνηέντων. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τέσσερις εικόνες που αρχίζουν από φωνήεν σε τυχαία σειρά. Κάθε φορά εμφανίζονται εικόνες που αρχίζουν [α] και [ε], ένα από τα: [ο],[ω] και ένα από τα: [ι], [η], [υ]. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται πάλι σε τυχαία σειρά τα αντίστοιχα φωνήεντα. Το παιδί πρέπει να πάρει και να σύρει κάθε γράμμα κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. Όταν τοποθετήσει το σωστό φωνήεν στη σωστή θέση, ο χρόνος σταματάει, ακούγονται και αναβοσβήνουν διαδοχικά το φωνήεν και η αντίστοιχη λέξη. Όσο ακούγονται οι ήχοι ο χρήστης δεν μπορεί να πάρει και να σύρει άλλο γράμμα. Για κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε ένα βαθμό. Για κάθε λάθος αντιστοίχηση χάνουμε ένα βαθμό. Επιπλέον βαθμούς κερδίζουμε ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε αλλά και το επίπεδο βοήθειας που έχουμε ενεργοποιήσει. Κουμπιά: Πατώντας το μπλε κουμπί αλλάζουμε τα φωνήεντα από μικρά σε κεφαλαία και το αντίστροφο. Πατώντας το πορτοκαλί κουμπί της αλλαγής, ο χρόνος ανανεώνεται και η άσκηση ξεκινάει ξανά με νέα ομάδα εικόνων και φωνηέντων. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. Στο 1ο επίπεδο βοήθειας πάνω στις εικόνες εμφανίζεται το αντίστοιχο φωνήεν (μικρό και κεφαλαίο). Στο 2ο επίπεδο βοήθειας εμφανίζονται αχνά οι σωστές απαντήσεις στη θέση που πρέπει να τοποθετηθούν. Πατώντας το κόκκινο κουμπί βγαίνουμε από την εφαρμογή. Οnline εκπαιδευτικό εργαλείο για  μαθητές προσχολικής και ειδικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Επιστροφή

Γράψτε ένα σχόλιο