Σελίδα δοκιμών


Στη σελίδα αυτή μπαίνουν προσωρινά online εφαρμογές που δοκιμάζονται μέχρι να οριστικοποιηθούν (ένδειξη ΝΕΟ) ή δείγματα εφαρμογών. Για τις νέες εφαρμογές δεν υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Μπορείτε όμως να βλέπετε την κάθε νέα εφαρμογή που ετοιμάζουμε. Μετά την οριστικοποίησή της κάθε εφαρμογή θα παίρνει την οριστική της θέση στην ηλικία και την κατηγορία που θα ανήκει.


    GAMES_117glossa_09glossa_09