Όροι χρήσης


Κάνοντας εγγραφή στη σελίδα μας αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης:

α) Αποδέχεστε την εγγραφή σας στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Kidmedia και τη χρήση cookies από αυτήν τη ιστοσελίδα. Εάν επιλέξετε να κάνετε διαγραφή από τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Kidmedia θα διαγραφείτε αυτόματα και από όλες τις υπηρεσίες της σελίδας μας.

β) Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία κάνετε την εγγραφή σας θα αποστέλλονται τακτικά τα νέα της Kidmedia τα οποία θα αφορούν σε καινούργιες εφαρμογές - παιχνίδια , σε νέο έντυπο υλικό και σε προσφορές από τη σελίδα μας καθώς και από συνεργάτες μας (δύο ή τρεις φορές το μήνα και μόνο για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση). Η ομάδα των ανθρώπων της Kidmedia κρατά αρχεία με τους εγγεγραμμένους χρήστες και φροντίζει με υπευθυνότητα και σεβασμό για την διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων.

γ) Η ευθύνη για την πλοήγηση ανηλίκων στο διαδίκτυο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους ενηλίκους (γονείς- κηδεμόνες - εκπαιδευτικούς) που οφείλουν να τους εποπτεύουν. Στην ιστοσελίδα μας δεν υπάρχουν διαφημίσεις ούτε σύνδεσμοι προς εξωτερικές ιστοσελίδες αλλά συνιστούμε την συστηματική εποπτεία και έλεγχο από τους υπεύθυνους ενηλίκους. Η ομάδα των ανθρώπων της Kidmedia ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια της πλοήγησης των ανηλίκων.

δ) Η ενασχόληση με τον υπολογιστή, όσο διασκεδαστική κι εάν είναι για τους μικρούς μας φίλους, πρέπει να γίνεται με μέτρο και ασφάλεια για την υγεία τους (σωματική και πνευματική). Συνιστούμε στους υπεύθυνους ενηλίκους να κάνουν χρήση χρονικών ορίων και να ελέγχουν με σταθερότητα τη χρήση του υπολογιστή από ανηλίκους. Η ομάδα των ανθρώπων της Kidmedia ουδεμία ευθύνη φέρει για βλάβες στην υγεία ανηλίκων από κακή και αλόγιστη χρήση της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της.

ε) Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της καθώς και όλες οι εφαρμογές και το έντυπο υλικό στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση (download) μέσω της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας των ανθρώπων της Kidmedia. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση,  πώληση, ενοικίαση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτής της σελίδας όπως περιγράφηκε παραπάνω, χωρίς την γραπτή έγκριση και συμφωνία των ανθρώπων της Kidmedia.

Για τη χρήση των λογισμικών μας ισχύουν και τα παρακάτω:

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη για τα όλα λογισμικά της Kidmedia
Copyright © 2014 Ομάδα Kidmedia (Παγκράτης Παυλίδης - Χρίστος Μπίτσης) http://www.kidmedia.gr
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ("Άδεια") είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, και θα αναφέρεστε στην παρούσα ως "εσείς") και στην ομάδα δημιουργίας "Kidmedia" δηλ. τους Παυλίδη Παγκράτη του Γεωργίου και Μπίτση Χρίστο του Κωνσταντίνου("δημιουργοί"), με αντικείμενο το προϊόν λογισμικού των δημιουργών που συνοδεύει η παρούσα Άδεια, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και της μουσικής του έντυπου υλικού και της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης (το "Προϊόν Λογισμικού"). Το Προϊόν Λογισμικού συμπεριλαμβάνει επίσης οποιεσδήποτε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, πρόσθετα συστατικά μέρη, υπηρεσίες Web ή/και συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να παρέχουν οι δημιουργοί σε εσάς ή να τα διαθέσουν σε εσάς μετά την ημερομηνία απόκτησης του αρχικού αντιγράφου του Προϊόντος Λογισμικού, στην έκταση που τα εν λόγω στοιχεία δε συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια χρήσης ή όρους χρήσης. Εάν εγκαταστήσετε, αντιγράψετε, κάνετε λήψη, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το Προϊόν Λογισμικού, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Εάν δε συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Άδειας, μην εγκαταστήσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε το Προϊόν Λογισμικού.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το Προϊόν Λογισμικού προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού. Δεν πωλείται το Προϊόν Λογισμικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

1. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την εγκατάσταση και χρήση του Προϊόντος Λογισμικού.
Επιτρέπεται η χρήση του Προϊόντος Λογισμικού σε έναν υπολογιστή ανά εγγεγραμμένο και τακτοποιημένο οικονομικά συνδρομητή στην ιστοσελίδα www.kidmedia.gr. Εξαιρείται η χρήση του σε Δημόσια Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο όπου επιτρέπεται η χρήση σε περισσότερους από έναν υπολογιστές μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία σύνδεσης στην ιστοσελίδα της kidmedia (www.kidmedia.gr) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν πρέπει να τα μοιράζεστε με κανέναν.
Οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα του κωδικού σας (πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις ή συνδέσεις από πολλές διαφορετικές διευθύνσεις IP)  θα έχουν ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να επισκεφθείτε την σελίδα σύνδεσης στην Kidmedia, να κάνετε κλικ εκεί που γράφει "Χάσατε τον κωδικό σας" και να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέος κωδικός εισόδου.
Μπορείτε να μεταφέρετε το λογισμικό σε άλλον υπολογιστή και να το χρησιμοποιήσετε με τον κωδικό σας, υπό την προϋπόθεση ότι το λογισμικό χρησιμοποιείται μόνο από ένα πρόσωπο σε έναν υπολογιστή κάθε φορά.

2. Εμπορική εκμετάλλευση.
Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του Προϊόντος Λογισμικού από τρίτους εκτός των δημιουργών.

3. Αναδιανομή του Προϊόντος Λογισμικού.
Δεν επιτρέπεται η αναδιανομή με οποιονδήποτε τρόπο του Προϊόντος Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μέσων αποθήκευσης ή η δημοσίευσή του στο Διαδίκτυο με σκοπό το κέρδος τρίτου.

4. Διαχωρισμός συστατικών μερών.
Η Άδεια Χρήσης αφορά το Προϊόν Λογισμικού ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του.

5. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων.
Οι δημιουργοί επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά ή τυχόν δεν αναφέρονται στην παρούσα άδεια.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν το Προϊόν Λογισμικού (περιλαμβανομένων ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, βίντεο,ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών που είναι ενσωματωμένα στο Προϊόν Λογισμικού), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του Προϊόντος Λογισμικού ανήκουν στους δημιουργούς.Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής,καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του Προϊόντος Λογισμικού το οποίο δεν ανήκει στους ίδιους, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες του περιεχομένου και είναι δυνατό να προστατεύονται από διατάξεις διεθνών συμβάσεων και τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η Άδεια δε σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα για τη χρήση περιεχομένου αυτού του είδους.

7. Εμπορικά Σήματα.
Η παρούσα Άδεια δεν παραχωρεί σε εσάς κανένα δικαίωμα σε σχέση με εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών των δημιουργών.

8. Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly).
Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αποσυμπίληση ή σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του Προϊόντος Λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον παραπάνω περιορισμό.

9. Περιορισμός εγγυήσεων.
Οι δημιουργοί παρέχουν το Προϊόν Λογισμικού ως έχει με όλα τα πιθανά σφάλματα, και με την παρούσα αποποιούνται οποιωνδήποτε άλλων όρων και εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν (εάν υπάρχουν) σιωπηρών εγγυήσεων, καθηκόντων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας ή πληρότητας ανταπόκρισης, αποτελεσμάτων, ικανής προσπάθειας, απουσίας ιών και μη καταβολής της δέουσας επιμέλειας, όσον αφορά το Προϊόν Λογισμικού. Επίσης, δεν παρέχονται όροι ή εγγυήσεις σε σχέση με την κυριότητα, την απρόσκοπτη χρήση, νομή και κατοχή, την αντιστοιχία σε περιγραφές ή τη μη προσβολή δικαιωμάτων, όσον αφορά το Προϊόν.

10. Αποκλεισμός ευθύνης για εύλογη αποζημίωση, αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και ορισμένες άλλες ζημίες.
Στη μέγιστη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, οι δημιουργοί σε καμία περίπτωση δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία θετική, αποθετική, άμεση ή έμμεση ή ευθύνη για διαφυγόν κέρδος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για: απωλεια κερδών, εμπιστευτικών ή άλλων πληροφοριών,
διακοπή εργασιών, τραυματισμό ατόμων, απώλεια μυστικότητας, αδυναμία εκπληρώσεως τυχόν καθηκόντων, περιλαμβανομένων της καλής πίστης ή δέουσας επιμέλειας, αμέλειας και οποιασδήποτε άλλης αποτίμησης σε χρήμα ή άλλης απώλειας) που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος λογισμικού, την παροχή ή αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης πρόβλεψης ή σε σχέση με οποιαδήποτε πρόβλεψη της παρούσας άδειας, ακόμα και στην περίπτωση υπαιτιότητας, αδικοπραξίας (περιλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενικής ευθύνης, αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων ή αθέτησης εγγύησης εκ μέρους των δημιουργών και ακόμα και στην περίπτωση που οι δημιουργοί ενημερώθηκαν για την πιθανότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών.

11. Αποποίηση ευθύνης και αποζημίωση. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε ζημίες μπορεί να υποστείτε για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των ζημιών που αναφέρονται πιο πάνω και όλων των άμεσων ή γενικών ζημιών), οι δημιουργοί αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης και αποζημίωσης.

12. Καταγγελία.
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, οι δημιουργοί δικαιούνται να καταγγείλουν αυτήν την Άδεια, σε περίπτωση που δε συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της.